Izmjene plana natječaja za 2021. i dva kvartala 2022.godine

Novi plan natječaja Programa ruralnog razvoja

Izmijenjeni plan natječaja za mjere Programa ruralnog razvoja do kraja 2021.godine objavljen je jučer na stranicama Uprave za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede. Dodatno je objavljen i plan natječaja za prva dva kvartala 2021.godine.

Prvi najavljeni natječaji, od listopada 2021.godine su natječaj za Mjeru 6, Tip operacije 6.3.1. Mala poljoprivredna gospodarstva i 6.1.1. Mladi poljoprivrednici te za Mjeru 4. Tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sjemenska i rasadničarska proizvodnja).

Izmjenama je izostavljen ranije najavljeni novi natječaj za Mjeru 6 Tip operacije 6.2.1. Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama.

Prema novom planu, do kraja godine možemo očekivati još natječaja iz Mjere 4, ali i novi natječaj za mjeru 8., Tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva i 8.6.1. koji su zadnji put proveden 2018.godine.

U nastavku cijeli pregled izmijenjenog plana

Mjera / Tip operacije 2021.godina
1.1.2 Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike ZATVOREN 2021 15. 11. 2021listopad
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sjemenska i rasadničarska proizvodnja) ZATVOREN
6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima ZATVOREN
6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ZATVOREN
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovilišta za svinje) ZATVOREN studeni
4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš ZATVOREN
4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije OTVOREN!
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice) OTVOREN!
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u opremu za sektor mljekarstva – roboti, izmuzišta)
Sektor mliječnog govedarstva
OTVOREN!
prosinac
5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala OTVOREN!
8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva ZATVOREN
TIP OPERACIJE  2022.godina
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima· mlijeko,        meso, voće i povrće, ostali sektoriI. KVARTAL


4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja ZATVOREN
8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura OTVOREN!
8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima OTVOREN!
10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (oprema za navodnjavanje)II. KVARTAL
4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Tablica je preuzeta sa stranica Uprave za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede.