Objavljen natječaj za bespovratna sredstva proizvođačkim organizacijama

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” objavljen je 19. rujna 2018. godine. Financijska alokacija natječaja iznosi 26.250.000,00 kuna, a bespovratne potpore dodjeljuju se priznatim proizvođačkim organizacijama, za provođenje aktivnosti iz poslovnih planova.

Prihvatljivi korisnici bespovratne potpore su priznate proizvođačke organizacije koje po svojim uvjetima pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) te prije podnošenja zahtjeva za potporu imaju, od strane Ministarstva poljoprivrede, Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija, odobren poslovni plan.

Rok za podnođenje zahtjeva za potporu je 18. listopada 2018. godine od 12:00 sati do 19. studenog 2018. godine do 12:00 sati.

Prihvatljive aktivnosti:

Bespovratne potpore se odobravaju proizvođačkim organizacijama s ciljem prilagodbe proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta, zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište, utvrđivanja zajedničkih pravila o podacima o proizvodnji te za druge aktivnosti koje proizvođačka organizacija može provoditi poput razvoja poslovnih i marketinških vještina te organiziranja i olakšavanja inovativnih procesa.

Neke od prihvatljivih aktivnosti su: administrativni troškovi, troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko, kupnja informatičke opreme i tehnologije, trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika te troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište, odnosno zajedničkog nastupa proizvođačke organizacije na tržištu.

Iznos bespovratne potpore: Ukupan iznos potpore koji se može dodijeliti jednoj proizvođačkoj organizaciji iznosi 500.000 eura kroz pet godina, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti.