InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Europski socijalni fond primjeri projekata

Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Primjeri projekata u Hrvatskoj

Na stolu – hranom iz prošlosti u sadašnjost

Partnerstvom 2 udruge i 2 škole u snimanju emisija o pripremanju jela i aranžmana, posluživanju i pripremi stola, javnim nastupima i natjecanjima, afirmirat će se profesije kuhara, konobara i aranžera te otvoriti nove poslovne mogućnosti i zapošljavanje.

Ukupna vrijednost projekta:51.766,67 €
EU sufinancira:31.141,63 € 60%
Prioritet / Mjera:Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – Nositelj projekta:Gospodarska škola Čakovec

Studentski poduzetnički inkubator

Projektom se promiče poduzetništvo mladih te povećava uspješnost poduzetničkih pothvata mladih u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Time se adresira problem velike nezaposlenosti mladih i nezainteresiranosti ili nemogućnosti za samozapošljavanje mladih. Ciljne skupine su studenti i diplomanti, od kojih neki već imaju definirane vlastite poduzetničke ideje. Projektom se, na temeljima Studentske poduzetničke akademije, pokreće Studentski poduzetnički inkubator, kao program sa većom razinom usluge i podrške.

Ukupna vrijednost projekta:39.535,95 €
EU sufinancira:32.005,29 € 81%
Prioritet / Mjera:Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 

EkoBiz – Eko poduzetništvo mladih

Projekt EkoBiz – Eko poduzetništvo mladih potaknut će razvoj poduzetničke kulture u ruralnim i otočkim područjima te izravno doprinijeti povećanju interesa mladih za poduzetništvo u sektoru ekološke proizvodnje Splitsko-dalmatinske županije promoviranjem mogućnosti koje eko-poduzetništvo nudi, provedbom programa mentorstva te ranim poticanjem poduzetničke kulture u odabranim predškolskim institucijama, osnovnim i srednjim školama. Projekt je usmjeren na potencijalne eko-poduzetnike u Splitsko-dalmatinskoj županiji, učenike osnovnih i srednjih škola te predstavnike jedinica lokalne samouprave.

Ukupna vrijednost projekta:39.106,80 €
EU sufinancira:33.240,78 € 85%
Prioritet / Mjera:Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 
Nositelj projekta:Javna ustanova RERA S.D

Promocija eko-društvenog poduzetništva mladima iz Splitsko-dalmatinske županije

Cilj ovog projekta je promicanje i poticanje poduzetničke kulture unutar srednjoškolskog obrazovnog sustava u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Aktivnosti uključuju promotivnu kampanju, informativno-edukativne radionice, pilot projekte, poduzetnička događanja te stvaranje održive online platforme. Ciljne skupine projekta su srednje škole, nastavnici i učenici, te mediji.

Ukupna vrijednost projekta:39.179,61 €
EU sufinancira:31.636,00 € 81%
Prioritet / Mjera:Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 
Nositelj projekta:Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj – CEDRA Split

Grad Korčula prijatelj poduzetnika

O projektu: Planiranje je ključno u svemu pa tako i u promociji. Grad Korčula želi postati prijatelj poduzetnika i kontinuirano poticati otočno gospodarstvo kroz održiv model koji će zajednički razviti javni, privatni i civilni sektor. Ključan partner je PCP – primjer najbolje prakse poticanja poduzetništva. Bitni elementi projekta su sajmovi lokalnih poduzetnika, predstavljanje poduzetnika u srednjoj školi i završnim razredima osnovne škole  te uvođenje usluge “Petak za poduzetnike” u agenciji KORA.

Ukupna vrijednost projekta:38.818,43 €
EU sufinancira:32.995,67 € 85%
Prioritet / Mjera:Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 
Nositelj projekta:Grad Korčula

Pr(a)vi put u biznis! – Projekt promicanja poduzetništva ugroženih skupina

Cilj projekta “Pr(a)vi put u biznis!” je jačati poduzetničku kulturu u RH i stvoriti pretpostavke za (samo)zapošljavanje ugroženih skupina jačanjem njihovih kompetencija i motivacije te sinergijom dionika u lokalnim zajednicama. Kroz 6 kampanja (Business caffe, portale EU-PROJEKTI.INFO I Women in Adria, B2B mentorstvo, konferenciju i društvene mreže) jačat će se poduzetnička kultura i potencijali više od 50.000 direktnih korisnika. U projektu sudjeluju 4 partnera: Institut za razvoj poduzetništva i EU projekte, tvrtke Zaokret i Matić savjetovanje te i EU PROJEKTI Obrt za poslovno savjetovanje.

Ukupna vrijednost projekta:32.449,22 €
EU sufinancira:26.172,15 € 81%
Prioritet / Mjera:Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 
Nositelj projekta:Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte

Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu

Projekt se bavi razvojem obrazovnih i radnih karijera mladih odraslih u siromaštvu. Ciljevi projekta su ojačati konkurentnost ciljnih skupina mladih istraživača i poslijedoktoranda u ovom području istraživanja, vještine za vođenje projekata i razviti pan-europsku suradnju s mladim istraživačima te javnim, civilnim i privatnim sektorom. Istraživanje ima karakter eksplorativne sekvencijalne studije s kombinacijom kvantitativnog i kvalitativnog pristupa. Nastoje se produbiti spoznaje o činiteljima značajnim za uspješnost prelaska mladih iz obrazovanja na tržište rada te za izlazak iz siromaštva.

Ukupna vrijednost projekta:125.202,88 €
EU sufinancira:123.137,12 € 98%
Prioritet / Mjera:Prioritet 3 / Mjera 3.2
Natječaj:Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 
Nositelj projekta:Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO

Projektom se unapređuje i usklađuje studijski program dentalne medicine s programima u EU, razvojem programa stručne prakse koji će biti iskazan ishodima učenja u skladu s HKO. Tijekom projekta 80 studenata će provesti praksu u 40 suradnih stomatoloških ordinacija, koje će ju nastaviti redovno provoditi nakon završetka projekta. Programom stručne prakse koji će se ovim projektom razviti studentima će se omogućiti stjecanje potrebnog kliničkog iskustva prije završetka studija, te će odmah nakon završetka studija biti u mogućnosti započeti sa samostalnim radom, kako predviđaju EU strategije.

Ukupna vrijednost projekta:335.300,99 €

EU sufinancira:318.535,94 € 95%
Prioritet / Mjera:Prioritet 3 / Mjera 3.1
Natječaj:Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 
Nositelj projekta:Sveučilište u Zagrebu, STOMATOLOŠKI FAKULTET

Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja ekonomista kroz razvoj standarda kvalifikacija u polju ekonomije te unapređenje studijskih programa uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Ostvarenje specifičnih ciljeva projekta temeljit će se na preporukama najbolje svjetske i europske prakse i načelima HKO-a, a rezultirat će pripremljenom dokumentacijom za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO. Projektni cilj će se ostvariti kroz suradnju, integraciju i koordinaciju svih relevantnih dionika u oblikovanju visokoobrazovnih programa u polju ekonomije.

Ukupna vrijednost projekta:522.201,59 €

EU sufinancira:496.059,67 € 95%
Prioritet / Mjera:Prioritet 3 / Mjera 3.1
Natječaj:Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Nositelj projekta:Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru

Projektom se provode kampanje u 14 županija i gradu Zagrebu za licencirane izvođače radova u šumarstvu, drvoprerađivače, privatne šumoposjednike, nezaposlene šumarske i drvne inženjere i tehničare, učenike te žene poduzetnice. Kampanjama “Promocija poduzetništva, cjeloživotnog učenja te novih mogućnosti za šumarski i drvni sektor“, “Najbolji poslovni plan učenika šumarskih i drvodjeljskih škola” i “Poduzetnice u šumarskom i drvnom sektoru”, doprinosi se poticanju poduzetničke kulture, razvoju pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju te povećanju konkurentnosti investicijama iz EU fondova

Ukupna vrijednost projekta:38.590,96 €

EU sufinancira:32.802,32 € 85%
Prioritet / Mjera:Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 
Nositelj projekta:Institut za razvoj i međunarodne odnose

Promocija obrazovanja za poduzetništvo i obrt u Ličko-senjskoj županiji

Ličko-senjska županija i partneri organiziraju projekt kojim će promovirati mogućnosti razvoja poduzetništva i uloga cjeloživotnog učenja u rastu i razvoju poduzetništva. Cilj je kod obrtnika, poduzetnika i OPG-ova u Ličko-senjskoj županiji potaknuti interes za cjeloživotno učenje, potaknuti samozapošljavanje i zapošljavanje, te doprinijeti razvoju konkurentnosti gospodarstva temeljenog na turizmu, ekološkoj proizvodnji hrane i obnovljivim izvorima energije.

Ukupna vrijednost projekta:36.667,84 €
EU sufinancira:31.167,67 € 85%
Prioritet / Mjera:Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 
Nositelj projekta:Ličko-senjska županija

3P – Planiram, poduzimam, promoviram!

Projekt:

Stope zaposlenosti u Hrvatskoj su posebno niske za mlade osobe što je dijelom uzrokovano niskom razinom poduzetničke kulture mladih i nespremnošću mladih da pokrenu poduzetničke pothvate. Glavni cilj projekta je promicati poduzetničku kulturu među ciljnim skupinama. Ciljne skupine su učenici srednjih škola i studenti u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji te nastavnici ekonomske grupe predmeta u srednjim školama i fakultetima koji imaju potrebu umrežavanja i dijeljenja iskustava o poduzetničkom učenju, kako bi kroz nastavni proces utjecali na jačanje poduzetničkih aspiracija učenika i studenata.

Ukupna vrijednost projekta:25.548,82 €

EU sufinancira:21.716,49 € 85%
Prioritet / Mjera:Prioritet 1 / Mjera 1.3
Natječaj:Obrazovanje za poduzetništvo i obrt
Vrsta natječaja:Bespovratna sredstva
Trajanje: – 
Nositelj projekta:Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
Izvor: http://www.esf.hr
%d blogeri kao ovaj: