Mjera 4 TO 4.1.1. Bespovratne potpore za mliječno govedarstvo

150 milijuna kuna za ulaganja u mliječno govedarstvo

Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je 04.03. 2022. godine novi natječaj za provedbu Mjere 4 Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Ulaganja u sektor mliječnog govedarstva.

Putem ovog natječaja, vrijednog 150 milijuna kuna, dodjeljivat će se bespovratne potpore do 1.000.000 eura po projektu, za izgradnju i opremanje objekata za životinje, pomoćnih objekata, kupnju poljoprivredne mehanizacije, računalne opreme za potrebe poslovanja i druge troškove, kao i za pripremu dokumentacije, uključujući trošak konzultanta za pripremu projekta.

Za isti sektor objavljen je i poseban natječaj za ulaganja u zbrinjavanje stajnjaka. Prihvatljivi troškovi su izgradnja objekata, kupnja strojeva (utovarivači,cisterne, prikolice, aplikatori, rasipači i dr.).

Prijave na natječaj se zaprimaju od 27.04. do 30.06. 2022.godine. *Izmjene: Prijave od 9. 5. do 28.7.2022.

Želite li provjeriti prihvatljivost i potrebne su Vam konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekata stojimo Vam na raspolaganju:

Više o natječaju u nastavku:

Mjera 4.1.1. Mliječno govedarstvo
Mjera 4.1.1. Mliječno govedarstvo

Prihvatljivi prijavitelji – Tko se može prijaviti na natječaj

Prihvatljivi prijavitelji Mjere 4.1.1. za sektor mliječno govedarstvo su

Fizičke i pravne osobe

 • Upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci od objave nacrta natječaja (najkasnije 30.12.2020.)
  • Izuzetak: Mladi poljoprivrednici kao nositelji/odgovorne osobe moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do momenta objave nacrta (najkasnije do 30.12.2021.)
 • Pravne osobe 
  • moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave
  • imati najmanje jednog zaposlenika (puna godišnja satnica) za zadnje odobreno financijsko razdoblje
   • Izuzetak: Proizvođačke organizacije i mladi poljoprivrednici koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • Fizičke osobe
  • Nositelji poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju najmanje 12 mjeseci od objave nacrta natječaja (najkasnije od
 • Upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci od objave nacrta natječaja (najkasnije 30.12.2020.)
 • Biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana (najkasnije od 30.12.2020)
 • Plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana (najkasnije od 30.12.2020)
  • Izuzetak: Mladi poljoprivrednici kao nositelji/odgovorne osobe moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do momenta objave nacrta (najkasnije do 30.12.2021.)

Prihvatljivi projekti – za što se može ostvariti potpora?

Natječaj za Mjeru 4.1.1. Mliječno govedarstvo namijenjen je ulaganjima u

 • Izgradnju i opremanje objekata držanje i mužnju životinja, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu
  • Primjer opremanja: oprema ili roboti za hranjenje i napajanje, dozator krme, ventilacija i klimatizacija, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekata i opreme, uključujući robotsku opremu, krmne zabrane…)
 • Kupnju opreme za mužnju
 • Kupnju poljoprivredne mehanizacije (isključujući gospodarska vozila)
  • Primjer: traktor, silokombajn, strojevi i oprema za spremanje voluminozne krme, viličar, prikolice i mikser prikolice, rotobalirke, kosilice, utovarivači, vile i hvataljke za bale, korpe za rasute terete)
 • Izgradnju i opremanje ostalih gospodarskih objekata u službi glavne djelatnosti: upravne prostorije s pripadajućim sadržajima,
 • kupnja ili razvoj računalnih programa, prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s projektom
 • Kupnju zemljišta ako je neophodno za provedbu projekta
 • Pripremu dokumentacije, uključujući troškove konzultanta za pripremu i provedbu projekta

Iznosi bespovratne potpore

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 150.000.000,00 kuna
 • Najniži iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.
 • Najviši iznos bespovratne potpore po projektu iznosi: do 1.000.000.000 eura.

Intenzitet potpore je

 • 70% prihvatljivih troškova projekta za mlade poljoprivrednike te ulaganja u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 • 50% prihvatljivih troškova projekta za ostale korisnike

Prijavite se na natječaj

Prijave na natječaj za Mjeru 4.1.1. Mliječno govedarstvo se zaprimaju od 9. 5. do 28.7.2022. godine. Želite li provjeriti prihvatljivost i potrebne su Vam konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekata stojimo Vam na raspolaganju: