InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Mjera 6.1.1. Natječaj 2021.godine

Mjera 6 Tip operacije 6.1.1.

Potpora za mlade poljoprivrednike

Natječaj 2021.godine

Novi nacionalni natječaj za Mjeru 6.1.1. za potpore od 50.000 eura bespovratno objavljen je 12. 10. 2021.godine. Prijave se zaprimaju od 15.11. do 28. 12. 2021.

Izmjene od 12. studenoga 2021. Prijave se zaprimaju od 3. prosinca 2021. godine od 12:00 sati do 17. siječnja 2022. godine do 12:00 sati

Izmjene od 10. siječnja 2022. Prijave se zaprimaju do 31. siječnja 2022.godine do 12:00 sati.

Više o natječaju u nastavku

Predmet natječaja

Predmet natječaja je dodjela potpora u fiksnom iznosu od 50.000 eura mladim poljoprivrednicima za projekte povećanja i modernizacije poljoprivrednih gospodarstava

Tko se može prijaviti?

Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici: Osobe starosti od 18 do 41 godinu, koji nisu dulje od 24 mjeseca nositelji (bilo kojeg) gospodarstva te nisu ranije bili nositelji nekog drugog gospodarstva.

Mladi poljoprivrednici podnose zahtjev za potporu za postojeće poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura, kojega su nositelji, ili će postati nositelji po odobrenju potpore.

Kako se natječaj odnosi na Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020, mogu se prijaviti samo gospodarstva koja još nisu iskoristila potporu iz Mjere 6.1.1., bilo na nacionalnom bilo na LAG natječaju

Iznos potpore

Potpora po jednom projektu iznosi fiksno 50.000 eura bespovratno, za 100% prihvatljivih troškova projekta. Ukupan raspoloživi iznos za ovaj natječaj je 152.563.412,00 kuna (cca 410 projekata)..

Za što se može iskoristiti potpora?

Prema Natječaju prihvatljiva su “sva ulaganja vezana za primarnu poljoprivrednu proizvodnju”.

Obvezne aktivnosti/troškovi

Projekt mora ukljucivati sljedeće aktivnosti/troškove:

  • povećanje gospodarstva za minimalno 10% u odnosu na trenutnu ekonomsku veličinu (Primjer aktivnosti: Kupnja životinja ili kupnja zemljišta, sadnica i podizanje novog trajnog nasada ili podizanje plastenika ili zamjena kultura, sve pod uvjetom da su nove kulture veće SO i da će se ostvariti učinak povećanja ukupnog SO) – obvezna aktivnost
  • obnovljivi izvori energije i/ili digitalna poljoprivreda (razna oprema koja je specificirana u natječaju) – barem jedna od ove dvije aktivnosti je obvezna

Rezultat projekta mora biti povećanje ekonomske veličine za najmanje 10%

Ostale aktivnosti mogu biti kupnja (isključivo nove) poljoprivredne mehanizacije, opreme i strojeva, ulaganje u objekte i dr., a sve to samo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Napomena: Projekti se mogu odnositi samo na jedan sektor, isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike te puževe.

Kriteriji bodovanja

Veći broj bodova donosi

  • Veća ekonomska veličina (u okviru EV 8.000 – 49.999 €)
  • Mladi poljoprivrednik koji je već u momentu prijave nositelj gospodarstva ostvaruje više bodova
  • Mladi poljoprivrednik koji već u momentu prijave ima stručnu spremu ili osposobljenost iz područja poljoprivrede ili veterine ostvaruje bodove; od 6 bodova za tečaj+dvije godine iskustva, 8 za SSS do 10 za VŠS i VSS.
  • Prema indeksu razvijenosti sjedišta gospodarstva određena su dva bodovna razreda, te više bodova ostvaruju manje razvijene JLS (I – IV skupina). Na bodove utječe i pripadnost brdsko planinskom području i otocima.
  • Dodatne bodove ostvaruju gospodarstva čije je sjedište na područjima ZPO, GPP i PPO
  • Ulaganje u nove nasade, plastenike ili stočarsku proizvodnju koja će biti upisana u upisnik ekološke proizvodnje ili ulaganje koje podliježe Podmjeri 10.1. „Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama“
  • Najviše bodova donosi ulaganje u stočarstvo, slijedi sektor voća i pvrća a zatim ostali sektori.
  • Dodatne bodove ostvaruju i ulaganja u proizvode u sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (ZOI, ZOZP ili „Dokazana kvaliteta“).

Obveze korisnika nakon ostvarenja potpore

Za tip operacije 6.1.1. predviđena je samo potpora od 50.000 eura, uz obvezu zapošljavanja / plaćanja punih doprinosa i upisa gospodarstva u RPO od podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu do isteka najmanje tri godine, umjesto pet godina, koliko je do sada bilo propisano.

Korisnik potpore mora se baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu, ne smije prodavati ili iznajmljivati sredstva nabavljena potporom te ne smije smanjivati ekonomsku veličinu.
Sve obveze korisnika Mjere 6.1.1., prestaju također nakon tri godine, umjesto pet godina.


Želite li se prijaviti na natječaj ili Vam treba više informacija obratite nam se s povjerenjem

InterMedia Projekt, s Vama od 2014.


Kontaktirajte nas za više detalja i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.

%d blogeri kao ovaj: