InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Europski fond za regionalni razvoj Primjeri projekata

Primjeri projekata – Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj

Razvoj zračne luke Dubrovnik

Opis projekta: Provedbom navedenog projekta doprinijet će se rješavanju problema prometne izoliranosti regije s ostatkom Hrvatske i EU, a boljom prometnom povezanošću utjecat će se na rast gospodarstva, daljnji razvoj turizma, poboljšanje i modernizaciju infrastrukture, kao i na povećanje zaposlenosti.

Vrijednost ugovora: 1.165.671.327,00 HRK  Korisnik: Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom

Opis projekta: Cilj ovog projekta je ojačati povezanost državnog teritorija na samom jugu izgradnjom Pelješkog mosta  s pristupnim cestama i cestama na Pelješcu (tzv. obilaznica Stona). Predviđena provedba projekta je od 2016. do 2022. godine tijekom kojih će biti izgrađeno sveukupno 32,53 km cesta s pripadajućim pratećim objektima (vijadukti, mostovi, tuneli, podvožnjaci, odmorišta, vodospreme i dr.)

Vrijednost ugovora: 3.215.559.659,40 HRK
Korisnik: Hrvatske ceste d.o.o.
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš

 Opis projekta: Ovim projektom će se obnoviti, prenamijeniti  i opremiti postojeći kompleks dvoraca Tikveš u Prezentacijsko edukacijski centar kojem je cilj valorizirati prirodnu baštinu Parka prirode Kopački rit. Kroz modernizaciju posjetiteljsko-edukativnih sadržaja i programa omogućit će se revitalizacija i razvoj jednog od najvećih potencijala samog Parka prirode.

Vrijednost ugovora: 51.585.554,20 HRK
Korisnik: Javna ustanova Park prirode Kopački rit
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Cesta zlatne niti

Opis projekta: Ovaj projekt provodi se sa svrhom razvoja integriranog turističkog pristupa atraktivne turističke destinacije „Ceste zlatne niti“ kroz obnovu kulturne baštine s ciljem jačanja gospodarskog razvoja i doprinosa povećanju novih radnih mjesta. U okviru projekta izradit će se projektna dokumentacija za objekte kulturne baštine: Crkve Sv. Mihaela Arhanđela, Rođenja Sv. Ivana Krstitelja, Sv. Martina biskupa i Pohođenja BDM te Gašparčev magacin kao i za objekte pratećeg turističkog sadržaja destinacije „Ceste zlatne niti“: Centar za posjetitelje Slavonski Bećarac, Muzej Cvelferije, Kino Mladost, Slavonsku kuću, parkiralište i turističku signalizaciju.

Vrijednost ugovora: 1.582.875,00 HRK
Korisnik: Općina Drenovci
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Rekonstrukcija i opremanje Tehnološkog parka Varaždin

Opis projekta: Rekonstrukcijom zgrade Tehnološkog parka Varaždin poboljšat će se radni uvjeti u Tehnološkom parku Varaždin, čime će se poboljšati kvaliteta usluga korisnicima poduzetničko poslovne infrastrukture u odnosu na postojeće stanje. Rekonstrukcijom će se dobiti 3.373,41 m2 neto fizičke infrastrukture, što će povećati dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima na području grada Varaždina.

Vrijednost ugovora: 16.502.301 HRK
Korisnik: Tehnološki park Varaždin d.o.o.
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Opremanje dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Kliničke bolnice “Sveti Duh”

Opis projekta: Provedbom ovog projekta i centralizacijom svih specijalizacija u Dnevnu bolnicu, stvaraju se preduvjeti za ostvarenje cilja projekta – omogućiti učinkovitiju, dostupniju i financijski isplativiju zdravstvenu zaštitu i skrb pacijentima iz područja rada DB/JDK te bržu obradu pacijenata, smanjenje broja dana bolničkog liječenja, smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele za 15,91% te ujedno i povećanje broja slučajeva Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije za 60-100 % u odnosu na sadašnji broj slučajeva.

Vrijednost ugovora: 49.244.550,00 HRK
Korisnik: Klinička bolnica “Sveti Duh”
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Revitalizacija područja Tvrđave sv. Ivan

Opis: Projektom Grada Šibenika se planira obnoviti Tvrđavu sv. Ivana, koja bi bila 3. tvrđava  obnovljena sredstvima EU u kojoj će biti smješteni edukativno-znanstveni te kulturno-turistički sadržaji za posjetitelje, čime se stvara jedinstvena ponuda za posjetitelje. U tvrđavi sv. Ivana će biti uređen edukativni kampus  u okviru kojeg će se za djecu provoditi arheološki praktikum na terenu, a uključivat će i modernu tehnologiju –  interaktivne pametne učionice i virtualnu knjižnicu.

Vrijednost ugovora: 49.143.692,95 HRK
Korisnik: Grad Šibenik
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Projekt izgradnje turističkog pristaništa Sakadaš u Parku prirode Kopački rit

Opis projekta: Projektom izgradnje nove infrastrukture Pristaništa i razvojem novih edukativnih sadržaja omogućit će se veća fluktuacija posjetitelja, dok će nabava novog izletničkog elektrobroda i čamaca na solarni pogon pružiti posjetiteljima potpuno novi doživljaj flore i faune u Parku Prirode Kopački rit.

Vrijednost ugovora: 11.014.407,14 HRK
Korisnik: Javna ustanova Park prirode Kopački rit
Operativni program: Konkurentnost i kohezija

Panonski drvni centar kompetencija

Projekt “Panonski drvni centar kompetencija” sufinanciran je u okviru Operativnog porgrama “Regionalna konkurentnost”, kroz Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu. Projekt obuhvaća aktivnosti izgradnje, opremanja i razvoja Centra koji će pružati usluge malim i srednjim poduzetnicima iz drvoprerađivačkog sektora u Hrvatskoj i regiji i to u svim fazama razvoja finalnih proizvoda od drva, odnosno proizvoda s većom dodanom vrijednošću, s naglaskom na inovacije.Također, u sklopu Centra nalazit će se i višenamjenski prostor za prezentacije i sastanke, istraživanje i razvoj, uredski prostori, parkirni prostor natkriven sunčanom elektranom…

Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci

Projekt Razvoj istraživačke infrastrukture na kampusu Sveučilišta u Rijeci usmjeren je na nabavku nove i modernizaciju postojeće istraživačke infrastrukture za Centar za visokopropusne tehnologije u biomedicini, Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno računanje i modeliranje te laboratorije Građevinskog fakulteta, uključujući ulaganje u istraživačku opremu i prilagodbu prostora za prihvat navedene opreme.

Vrijednost ugovora: 180.182.048,91 HRK
Korisnik: Sveučilište u Rijeci
Operativni program: Regionalna konkurentnost

Razvoj regionalne ICT mreže podrške poduzetničkim inkubatorima

Cilj: Razvoj regionalne ICT mreže kroz pružanje infrastrukture i usluga za mala i srednja poduzeća što će doprinijeti  rastu i razvoju Osječko-baranjske županije. Projekt se sufinancira iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. i trajat će 18 mjeseci

Vrijednost ugovora: 735.519,75 EUR
Korisnik: Miholjački poduzetnički centar – Lokalna razvojna agencija d.o.o., Donji Miholjac
Operativni program: Regionalna konkurentnost – IPA IIIC

Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci

Svrha projekta: razvoj poduzetničke potporne infrastrukture u svrhu jačanja gospodarskog razvoja i regionalne konkurentnosti kroz povećanje novih radnih mjesta te razvoj dinamične poduzetničke klime putem: Infrastrukturne i institucionalne izgradnje; Doprinosa rastu MPS-a i radnih mjesta; te uravnoteženom regionalnom razvoju. Ciljna skupina: Poduzetnici početnici i u fazi rasta, Management poduzetničke potporne infrastrukture.

Vrijednost ugovora: 12.464.719,29 HRK
Korisnik: Općina Drenovci
Operativni program: Regionalna konkurentnost

Etnološki centar baranjske baštine

Opis projekta:Uređenjem i dogradnjom postojeće građevine u etnološki centar nastoji se stvoriti kulturna turistička ponuda koja komplementira postojeću etno-enološku ponudu. Prikazivanjem vrijednih etnoloških blaga Baranje unutar prostora etnološkog centra nastoji se razviti cjelogodišnja turistička ponuda. Uz dodatno uređenje vanjskog paviljona s pozornicom i sadnjom medonosnog bilja provedbom ovog projekta želi se povećati broj posjeta, ali i broj noćenja naglašavanjem ruralnih karakteristika, očuvanih prirodnih ljepota i mult

Vrijednost ugovora: 8.865.304,65 HRK
Korisnik: Grad Beli Manastir
Operativni program: Regionalna konkurentnost

„Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – Kaquarium“

Svrha projekta “Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium” je doprinijeti unaprjeđenju konkurentnosti turističke ponude Karlovca i okolice kroz gradnju javne turističke infrastrukture namijenjene turističkim potrebama lokalnog stanovništva te stvaranje novih turističkih sadržaja i doživljaja.

Vrijednost ugovora: 36.691.939,28 HRK
Korisnik: Grad Karlovac
Operativni program: Regionalna konkurentnost

Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu

Cilj: Povećanje turističkog potencijala i ponude te edukacijskog potencijala Zoološkog vrta u Zagrebu kao i uspostava učinkovitijeg sustava upravljanja i poslovanja navedene ustanove. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa “Regionalna konkurentnost” i trajat će 24 mjeseca.

Vrijednost ugovora: 37.853.343,04 HRK
Korisnik: Grad Zagreb
Operativni program: Regionalna konkurentnost

Izvor: SAFU

 

%d blogeri kao ovaj: