Novi natječaj za Mjeru 8.5.1. vrijedan 45 milijuna kuna

Mjera 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 13.svibnja 2022.godine novi natječaj za tip operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura. Ujedno je objavljen i novi natječaj za Mjeru 8. tip operacije 8.6.1., za ulaganja u šumarske tehnologije.

Predmet Natječaja je dodjela bespovratnih potpora za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Glavni cilj ovoga tipa operacije je povećanje otpornosti šumskih ekosustava na biotske i abiotske čimbenike, povećanje okolišne vrijednosti i općekorisnih funkcija šumskih ekosustava te očuvanje i povećanje biološke raznolikosti.

Prihvatljivi su troškovi ručna i strojna priprema staništa, postavljanje zaštitne ograde, kupnja, prijevoz i sadnja ili sadnja sadnog materijala i drugo.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su šumoposjednici u skladus člankom 14. Zakona o šumama te udruge šumoposjednika.

Iznosi bespovratne potpore

  • Najniži iznos bespovratne potpore za Mjeru 8. Tip operacije 8.6.1. je 5.000 eura, a najviši 700.000 eura
  • Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava za bespovratne potpore je 100.000.000,00 kuna.

Prijava na natječaj

Prijave na natječaj podnose se od 11.07. 2022. do 30.09. 2022. godine a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak prikupljanja ponuda putem Portala ponuda.