Izdane odluke za projekte iz podmjere 8.6.2.

Aktualno: Novi natječaj za Mjeru 8.6.2. u prosincu 2021.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je pozitivne Odluke  za 24 korisnika za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije, te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda«, operaciju 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Odluke se odnose na natječaj iz podmjere 8.6.2. koji je bio otvoren za prijave od 15. srpnja do 15. studenoga 2016

Ukupan iznos potpore na natječaju iz Mjere 8.6.2. za 24 korisnika je 52,4 milijuna kuna. Intenzitet bespovratne potpore po projektu je do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnici mjere 8.6.2. su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva, a cilj joj je potaknuti razvoj šumarskog sektora, te i na taj način doprinijeti razvoju ruralnih područja i stvaranju novih radnih mjesta.