Bespovratne potpore za javno navodnjavanje

28.siječnja 20109.godine objavljen je novi, drugi po redu  Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020.

Svrha Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava u okviru natječaja za Podmjeru 4.3. TO 4.3.1. su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 332.000.000,00 kuna.

Iznos potpore po projektu: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi: Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.