Mjera 5.2.1. Obnova poljoprivrednog potencijala narušenog potresom

Novi natječaj za Mjeru 5 Tip operacije 5.2.1.

Agencija za plaćanja objavila je 28.12. 2021. godine novi natječaj za provedbu Mjere 5. tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala za područja pogođena potresima. Prijave na natječaj se podnose od 28. 01. 2022. do 28. 03. 2021. godine.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Iznosi potpore: Vrijednost natječaja je 100.000.000,00 kuna a sufinanciranje 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.