InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

EU fondovi, bespovratna sredstva za kuće za odmor

Kako ostvariti bespovratna sredstva za izgradnju i opremanje kuće za odmor?

Bespovratna sredstva za kuće za odmor  dostupna su putem Podmjere 6.2. i Podmjere 6.4. Programa ruralnog razvoja. U okviru ovih podmjera, osim za kuće za odmor, mogu se ostvariti i potpore za druge nepoljoprivredne djelatnosti.

Natječaji za mjeru 6.2. i mjeru 6.4. su ZATVORENI. Za 2023.godinu najavljen je  samo 1 (jedan) natječaj za sektor turizma: Razvoj ruralnog turizma na poljoprivrednim gospodarstvima. Više na poveznici

Podmjera 6.2.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore U okviru Podmjere 6.2. mogu se ostvariti bespovratne potpore za kuće za odmor, ali i za druga ulaganja, u iznosu od 50.000 eura i to za 100% ulaganja, što znači da se od korisnika ne zahtijeva da uloži vlastita sredstva u prijavljeni projekt.

Tko može ostvariti bespovratnu potporu? Prihvatljivi su korisnici su OPG-ovi, obrti i poduzeća  upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu s ekonomskom veličinom od najmanje  1.000 eura.

Obveze korisnika: Tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate potpore iz podmjere 6.2.  korisnici moraju  biti upisani u Upisnik poljoprivrednika  te biti upisani u RPO i imati minimalno jednog zaposlenika, koji može biti član OPG-a ili bilo koji drugi zaposlenik.

Koji projekti se mogu financirati iz mjere 6.2.?

Natječaji za mjeru 6.2. i mjeru 6.4. su ZATVORENI. Za 2023.godinu najavljen je samo 1 (jedan) natječaj za sektor turizma: Razvoj ruralnog turizma na poljoprivrednim gospodarstvima. Više na poveznici

Projekt za podmjeru 6.2. mora se odnositi na uspostavu nove nepoljoprivredne djelatnosti za koju korisnik nema rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti Ureda državne uprave.

Projekti iz Podmjere 6.2. se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS. 

Osim za ruralni turizam, bespovratna sredstva iz podmjere 6.2. mogu se ulagati i u projekte pokretanja djelatnosti tradicijskih obrta, usluga u ruralnim sredinama te prerade, prodaje i marketinga proizvoda. Izlazni proizvod prerade mora biti nepoljoprivredni proizvod.

Podmjera 6.4.

Potpore su dostupne kako za počinjanje, tako i za razvoj već započetih navedenih djelatnosti, na PG postojećim najmanje 12 mjeseci, ekonomske veličine najmanje 2.000 eura.

Ulaganje u okviru Podmjere 6.4. tipa operacije 6.4.1. mora se također provoditi samo  u naseljima s najviše 5.000 stanovnika, na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište korisnika ili u susjednoj JLS.

Dodatne bodove pri ocjenjivanju projekata u  podmjeri 6.2. i podmjeri 6.4.  ostvaruju projekti koji doprinose stvaranju više novih  radnih mjesta,  koji imaju pozitivan doprinos na okoliš, te projekti poljoprivrednih gospodarstava čiji nostitelj ili član ima srednju stručnu spremu i/ili radno iskustvo u djelatnosti na koju se odnosi projekt ili  višu ili visoku stručnu spremu bilo kojeg smjera. Određeni broj bodova u  dodjeljuje se svim projektima prema indeksu razvijenosti lokacije ulaganja.

Bespovratna sredstva osim za kuće za odmor, mogu se kroz Podmjeru 6.2. i Podmjeru 6.4. Programa ruralnog razvoja. ostvariti i  za druge nepoljoprivredne djelatnosti.

%d blogeri kao ovaj: