InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

EU fondovi, bespovratna sredstva za kuće za odmor

Kako ostvariti bespovratna sredstva za izgradnju i opremanje kuće za odmor?

Bespovratna sredstva za kuće za odmor u 2018. godini bit će dostupna kroz Podmjeru 6.2. i Podmjeru 6.4. Programa ruralnog razvoja. U okviru ovih podmjera, osim za kuće za odmor, mogu se ostvariti i potpore za druge nepoljoprivredne djelatnosti. Više

Naknade za konzultantske usluge mogu se u cijelosti isplatiti iz potpore. Zatražite neobvezujuću ponudu i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Podmjera 6.2.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore U okviru Podmjere 6.2. mogu se ostvariti bespovratne potpore za kuće za odmor, ali i za druga ulaganja, u iznosu od 50.000 eura i to za 100% ulaganja, što znači da se od korisnika ne zahtijeva da uloži vlastita sredstva u prijavljeni projekt.

Tko može ostvariti bespovratnu potporu? Prihvatljivi su korisnici su OPG-ovi, obrti i poduzeća  upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu s ekonomskom veličinom od najmanje  1.000 eura. Najkasnije kod predaje projekta moraju biti upisani u RPO te obveznici doprinosa. Obveze doprinosa ne odnose se na umirovljenike.

Više o iznosima poreza i doprinosima za OPG 

Pravne osobe koje prijavljuju svoje projekte za Podmjeru 6.2.   moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

Obveze korisnika: Tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate potpore iz podmjere 6.2.  korisnici moraju  biti upisani u Upisnik poljoprivrednika s ekonomskom veličinom od minimalno 1.000 eura,   te biti upisani u RPO te obveznici doprinosa. Obveze doprinosa ne odnose se na umirovljenike. Pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika.

Koji projekti se mogu financirati iz mjere 6.2.?

Projekt za podmjeru 6.2. mora se odnositi na uspostavu nove nepoljoprivredne djelatnosti za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti Ureda državne uprave.

Projekti iz Podmjere 6.2. se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Pokretanje ruralnog turizma, odnosno turističke djelatnosti,  prihvatljivo je u Podmjeri 6.2. samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i  nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

Osim za ruralni turizam, bespovratna sredstva iz podmjere 6.2. mogu se ulagati i u projekte pokretanja djelatnosti tradicijskih obrta, usluga u ruralnim sredinama te prerade, prodaje i marketinga proizvoda. Izlazni proizvod prerade mora biti nepoljoprivredni proizvod.

Podmjera 6.4.

Napomena: Očekuju se izmjene Pravilnika!

Potpore su dostupne kako za počinjanje, tako i za razvoj već započetih navedenih djelatnosti, na PG postojećim najmanje 12 mjeseci, ekonomske veličine najmanje 2.000 eura.

Ulaganje u okviru Podmjere 6.4. tipa operacije 6.4.1. mora se također provoditi samo  u naseljima s najviše 5.000 stanovnika, na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište korisnika.

Dodatne bodove pri ocjenjivanju projekata u Podmjeri 6.4. ostvaruju oni koji doprinose stvaranju novih stalnih ili sezonskih radnih mjesta i koji imaju pozitivan doprinos na okoliš, te projekti poljoprivrednih gospodarstava čiji nostitelj ili član ima stručnu spremu i/ili radno iskustvo u djelatnosti na koju se odnosi projekt i oni čiji je nositelj ili član nezaposlen.  Određeni broj bodova u Podmjeri 6.4. dodjeljuje se svim projektima prema indeksu razvijenosti lokacije ulaganja.

Bespovratna sredstva osim za kuće za odmor, mogu se kroz Podmjeru 6.2. i Podmjeru 6.4. Programa ruralnog razvoja. ostvariti i  za druge nepoljoprivredne djelatnosti. Više

Oglasi
%d bloggers like this: