Mjera 8.6.1. Natječaj 2022.godine

100 milijuna kuna za modernizaciju šumarskih tehnologija

Natječaj je zatvoren 30.09.2022.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je 13.svibnja 2022 .godine treći Natječaj za Mjeru 8. Tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Putem ovog natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore u iznosu od 5.000 € do najviše 700. 000 € po projektu, za ulaganja u opremu za sječu, transport i izradu drva, proizvodnju šumske biomase za
energetske svrhe, šumskouzgojne radove kao i ulaganja u objekte za skladištenje, zaštitu i sušenje drva.te druga ulaganja.

Prihvatljivi korisnici su MSP poduzeća i obrti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu te šumoposjednici upisani u odgovarajući Upisnik.

Prijave na natječaj za Mjeru 8.6.1. podnose se od 11.07. 2022. do 30.09. 2022. godine. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta stojimo Vam na raspolaganju.

Više o natječaju u nastavku

Mjera 8.6.1. Potporer za šumskouzgojne radove i pridobivanje drva

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj za mjeru 8.6.1. mogu se prijaviti

  • Poduzeća i obrti u rangu MSP koji su licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, isključujući one čiji su osnivači JLS
  • Šumoposjednici
    • Privatni šumoposjednici – koji moraju biti upisani u upisnik privatnih šumoposjednika, a ako spadaju u velike, moraju biti i licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
    • Ostali šumoposjednici (JLS su isključene) koji također, ako spadaju u velike šumoposjednike, moraju biti i licencirani izvoditelji radova u šumarstvu

Prihvatljivi projekti – Za što se može ostvariti potpora?

U okviru Mjere 8.6.1. dodjeljuju se potpore za kupnju nove i rabljene opreme / strojeva te izgradnju objekata i to:

  • za sječu i pridobivanje drva (harvesteri, motorne pile lančanice, sjekire, klinovi, okretači itd)
  • za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (Forvarderi, harvarderi skideri, šumske žičare, šumske izvedbe poljoprivrednih traktora, šumske poluprikolice s hidrauličnom dizalicom, šumska vitla itd)
  • za daljinski prijevoz drva (šumske prikolice i poluprikolice za daljinski transport kamionom; kamionske prikolice za transport šumskih strojeva i vozila; šumske hidraulične dizalice s opremom…)
  • za pridobivanje šumske biomase za korištenje u energetske svrhe (bandleri; silažni kombajni sa žetvenim glavama za sječu drvenastih vrsti kratkih ophodnji; biobaleri; iverači, traktorske prikolice i poluprikolice za transport drvne sječke i drvnog iverja; kamionski kontejneri za transport drvne sječke i drvnog iverja…)
  • za šumskouzgojne radove (traktori, Motorne kose i motorni čistači; Atomizeri i raspršivači; bušilice za plitku i duboku sadnju; drobilice panjeva; plugovi…)
  • izgradnja i/ili rekonstrukcija te opremanje objekata za skladištenje, zaštitu i sušenje oblog drva, drvnih proizvoda, drvne sječke i drvnog iverja, komore za sušenje, ventilatori, odvlaživači, grijači, oprema za razvrstavanje, koranje….)

Prihvatljivi su i troškovi izrade dokumentacije, uključujći projektno-tehničku dokumentaciju i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.

Iznosi bespovratne potpore

  • Najniži iznos bespovratne potpore za Mjeru 8. Tip operacije 8.6.1. je 5.000 eura, a najviši 700.000 eura
  • Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava za bespovratne potpore je 100.000.000,00 kuna.

Prijava na natječaj

Prijave na natječaj podnose se od 11.07. 2022. do 30.09. 2022. godine a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak prikupljanja ponuda putem Portala ponuda.

Radi što kvalitetnije izrade prijavne dokumentacije preporuča se započeti s pripremama ranije. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za Mjeru 8.6.1. stojimo Vam na raspolaganju.