50.000 eura bespovratnih sredstava za ruralni turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti

Nakon izmjena Pravilnika za Podmjeru 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima za početak godine najavljena je objava Natječaja za istu podmjeru, u kojem je moguće ostvariti 50.000 eura za pokretanje ruralnog turizma, ali i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Potpora za 100% ulaganja

U okviru Podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima dodjeljuje se fiksni iznos bespovratne potpore od 50.000 eura, u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet bespovratne potpore je 100%, što znači da se od korisnika ne traži da ulože vlastita sredstva u realizaciju prijavljenog projekta. Činjenica da korisnici nisu obvezni osigurati niti predočiti vlastite izvore financiranja projekta velika je pogodnost Podmjere 6.2., budući da se radi o potporama za pokretanje djelatnosti, za korisnike koji još uvijek nemaju prihode od djelatnosti pa tako niti početnog kapitala za ulaganje.

Također, troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su i mogu se isplatiti iz potpore, što praktički znači da korisnik preuzima na sebe nizak ili nikakav financijski rizike kod prijave projekta.

Tko može ostvariti bespovratna sredstva iz Podmjere 6.2. ?

Namjena bespovratne potpore iz Podmjere 6.2. je pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti. Nova djelatnost može biti ruralni turizam, ali isto tako i prerada i/ili marketinga i/ili izravna prodaja (nepoljoprivrednih) proizvoda te   pružanje usluga u ruralnim područjima (više u nastavku) te djelatnost  tradicijskih i umjetničkih obrta.

Bespovratna potpora u Podmjeri 6.2. iznosi 50.000 eura za 100% ulaganja. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su i mogu se isplatiti iz potpore, što praktički znači da korisnik preuzima na sebe nizak ili nikakav financijski rizike kod prijave projekta. 

Uvjet za prijavitelje i projekte na podmjeru 6.2. je da djelatnost za koju traže potporu još nije pokrenuta, odnosno da nije izdano niti je u postupku izdavanje rješenja nadležnog tijela za obavljanje te djelatnosti.  Za one koji već imaju pokrenutu  djelatnost ruralnog turizma dostupna su bespovratna sredstva Podmjera 6.4.

No na natječaj za podmjeru 6.2. ipak se ne mogu javiti apsolutni početnici, budući da je uvjet za sve prijavitelje da najmanje godinu dana na dan prijave projekta budu upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s ekonomskom veličinom od najmanje 1.000 eura (maksimalna ekonomska veličina nije ograničena). 

Prijaviti se mogu OPG-ovi, obrti i poduzeća koji ispunjavaju navedene uvjete.

Dodatni uvjeti  za fizičke osobe (obrti i OPG) su da osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora, najkasnije na dan predaje projekta, biti upisana u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti”   (porez na dohodak ili porez na dobit) te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje  po bilo kojoj osnovi.

Odredba za doprinose ne odnosi se na umirovljenike, koji inače ne plaćaju doprinose, a odredba o upisu u RPO odnosi se na sve. 

Više: RPO – porezi i doprinosi u OPG 

Pravne osobe (d.o.o.), za koje se i podrazumijeva da su upisane u RPO, dodatno moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.

Za koje projekte se može ostvariti potpora iz Podmjere 6.2.?

Podmjera 6.2. popularna je kao mjera za ruralni turizam. No, osim ulaganja u ruralni turizam, u okviru ove mjere mogu se ostvariti bespovratna sredstva za pokretanje i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG. Sukladno Pravilniku sektori za koje se može ostvariti potpora iz Podmjere 6.2. su:

 1. Prerada i/ili marketing  i/ili izravna prodaja proizvoda 

Rezultat prerade (izlazni proizvod)  mora biti »nepoljoprivredni proizvod« što znači proizvod koji nije naveden na popisu iz Priloga I. UFEU.

2.  Pružanje usluga u ruralnim područjima 

U skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a može obuhvaćati:

 1.  usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 2.  usluge u društvenim djelatnostima
 3.  intelektualne usluge

      3. Tradicijski  i umjetnički  obrti

U skladu s propisima koji uređuju ovopodručje

      4. Turizam u ruralnom području 

 • Projekti pokretanja ruralnog turizma se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika
 • Projekti pokretanja ruralnog turizma se moraju provoditi u naseljima koje pripada  jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.
 • Projekti pokretanja ruralnog turizma prihvatljivi su samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i u  nerazvrstanim naseljima, sukladno nadležnim propisima.

Za ruralni turizam, kao i sve ostale nabrojane sektore, prihvatljive aktivnosti za koje se mogu ostvariti bespovratna sredstva su  nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti  poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.

Obveze nakon isplate potpore

 

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju 

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika
 • pripadati ekonomskoj veličini od najmanje 1.000 eura
 • kod fizičkih osoba (OPG i obrti) nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti  Više o iznosima poreza i doprinosima za OPG 
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika

te dodatno, nositelj diversificirane djelatnosti (nove djelatnosti ruralnog turizma ili druge nepoljoprivredne djelatnosti) mora

 • plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili nepoljoprivredne djelatnosti koja je predmet projekta
 •  imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Korisnik  je poljoprivredno gospodarstvo koje je podnijelo Zahtjev za potporu i koje je izravno odgovorno za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta

Nositelj diversificirane djelatnosti je član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva koji će provoditi aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za potporu

U okviru Podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima dodjeljuje se fiksni iznos bespovratne potpore od 50.000 eura, u kunskoj protuvrijednosti. Korisnici koji namjeravaju započeti djelatnost ruralni turizam mogu zatražiti potporu za izgradnju i opremanje ruralne kuće za odmor, aparamana ili soba na OPG-u, kampa, kamp-odmorišta, kamp odmorišta za robinzonski turizam, izletišta ili kušaonice na OPG.

Više: Kako započeti djelatnost ruralnog turizma?

Više: Kako ostvariti bespovratne potpore za kuće za odmor?

Oglasi