InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike u 2018. i 2019. godini.

Bespovratne potpore iz EU fondova za poljoprivrednike

Bespovratna sredstva iz EU fondova za poljoprivredu i šumarstvo dodjeljuju se u Hrvatskoj putem Programa ruralnog razvoja 2014-2020. Poljoprivrednicima su bespovratna sredstva dostupna i putem mjera tržišno-cjenovne politike (Vinska omotnica i dr.), te kao izravne potpore (poticaji). Za  ribarstvo i akvakulturu također su dostupna bespovratna sredstva.

Ruralni razvoj sufinancira Europski poljoprivredni fond  za ruralni razvoj (EPFRR), dok  ulaganja u ribarstvo i akvakulturu sufinancira Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Mjere Programa ruralnog razvoja – Natječaji za bespovratna sredstva

Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 ima 20 Mjera, za koje se redovito svake godine raspisuju novi natječaji za bespovratna sredstva. U nastavku slijedi pregled najinteresantnijih natječaja za poljoprivredu, za 2019. godinu. (Vrijeme  raspisivanja natječaja bit će poznato nakon objave Indikativnog plana natječaja za 2019. godinu).

Osim za poljoprivredu Program ruralnog razvoja sadrži i mjere za razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti. Pregled mjera za ruralni turizam pogledajte na poveznicama: Mjera 6.2.   Mjera 6.4.

Mjera 6.3. 15.000 eura za mala poljoprivredna gospodarstva

Mjera 6 Podmjera 6.3. Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, među najpopularnijim je mjerama Programa ruralnog razvoja, redovito s najvećim brojem prijava.

U okviru mjere 6.3. potpora iznosi 15.000 eura za 100% troškova projekta, a koji mogu uključivati kupnju poljoprivredne mehanizacije i strojeva, kupnju zemljišta, životinja,  sadnog materijala, uređenje zemljišta i podizanje novih trajnih nasada, gradnju, adaptaciju i/ili opremanje objekata za proizvodnju, preradu ili prodaju poljoprivrednih proizvoda, osposobljavanje i usavršavanje te operativne troškove, koji uključuju i troškove konzultantskih usluga, do 3.800,00 kuna.

Više o mjeri 6.3. na poveznici

Mjera 6.1. 50.000 eura za mlade poljoprivrednike

Mjera 6., Podmjera 6.1., Tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima također je među popularnijim mjerama Programa ruralnog razvoja. Iznos bespovratne potpore u  podmjeri 6.1 može iznositi 20.000 ili 50.000 eura, u obje verzije za 100% iznosa ulaganja.  Mladi poljoprivrednici u smislu ove podmjere, su osobe od 18 do 41 godinu starosti, koji nisu dulje od 24 mjeseca nositelji poljoprivrednog gospodarstva.

Više o mjeri 6.1. za mlade poljoprivrednike na poveznici

Bespovratna sredstva iz mjere 6.1. također se mogu iskoristiti za nabavu poljoprivredne mehanizacije i strojeva, kupnju zemljišta, životinja, kupnju sadnog materijala, uređenje zemljišta i podizanje novih trajnih nasada, gradnju, adaptaciju i/ili opremanje objekata za proizvodnju, preradu ili prodaju poljoprivrednih proizvoda, osposobljavanje i usavršavanje te operativne troškove, koji uključuju i troškove konzultantskih usluga, u 100% iznosu.

Pogledajte i: Bespovratna sredstva za poduzetnike i obrtnike

Mjera 4.1. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava

Bespovratne potpore za poljoprivredu mogu se ostvariti u okviru mjere 4.1.  Prihvatljivi troškovi u okviru Mjere 4, podmjere 4.1. također uključuju konzultantske usluge.

Tip operacije 4.1.1. : Bespovratna sredstva do 600.000  eura za poljoprivrednu mehanizaciju, opremu i strojeve, gradnju objekata za poljoprivrednu proizvodnju i drugo, kao i opće troškove, uključujući konzultantske usluge, mogu se ostvariti u okviru Tipa operacije 4.1.1.  Natječaji se raspisuju odvojeno po sektorima:

Natječaj Mjera 4. Podmjera 4.1. tip operacije 4.1.1. za biljnu proizvodnju:

Natječaj  Mjera 4. Podmjera 4.1. tip operacije 4.1.1. za sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva

Tip operacije 4.1.2. Bespovratna sredstva od 5.000 do čak 1.000.000 eura za građenje i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, kupnju strojeva i opreme za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva i opće troškove, uključujući konzultantske usluge,  mogu se ostvariti putem Tipa operacije 4.1.2.

Natječaj Mjera 4. Podmjera 4.1. tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva

Tip operacije 4.1.3. Bespovratna sredstva u iznosu do najviše 1.000.000 eura za korištenje obnovljivih izvora energije dodjeljuju se putem podmjere 4.1. Tip operacije 4.1.3.

Natječaj Mjera 4. Podmjera 4.1. tip operaciije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Mjera 4.2  Potpore za preradu, marketing i razvoj poljoprivrednih proizvoda

U okviru ove podmjere dodjeljuju se bespovratna sredstva u sektoru prerade i poljoprivrednih proizvoda i dr.

Tip operacije 4.2.1. : Bespovratna sredstva  za izgradnju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih priozvoda;  natječaji za operaciju 4.2.1. se raspisuju po sektorima:

Natječaj za Mjeru 4. Podmjera 4.2. Tip operacije 4.2.1. za uljare i mini mljekare

Tip operacije 4.2.2. namijenjen je potporama za korištenje obnovljivih izvora energije u objektima za preradu.

Natječaj za Mjeru 4. Podmjera 4.2. Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije u objektima za preradu

Mjera 4.4. Potpore za stočarstvo i peradarstvo – natječaj objavljen i otvoren do 10.svibnja 2019. godine
Potpore za stočarstvo

U okviru Mjere 4, Podmjere 4.4., operacija 4.4.1. subjekti u stočarstvu i peradarstvu mogu ostvariti potpore od 400 do 150.000 eura iz EU fondova za 100% troškova kupnje električnog pastira ili pastirskog psa tornjaka, izgradnju i obnovu nastambi za stoku, kupnju zemljišta i druge troškove. Prihvatljivi troškovi također uključuju konzultantske usluge,

Natječaj za Mjeru 4. Podmjera 4.4. Tip operacije 4.4.1.  Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Kroz Program ruralnog razvoja bespovratne potpore mogu ostvariti i subjekti u sektoru   šumarstva i drvne industrije, putem mjere 8.

Mjera 3 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
  1. studenog 2018. objavljen je prvi natječaj za  operaciju 3.2.1 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja u okviru kojega skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete mogu ostvariti bespovratne potpore do 100.000 eura za organizaciju i sudjelovanje na organizacija sajmovima, izložbama, manifestacijama, izradu promotivnih materijala i druge troškove. Natječaj je otvoren do 31. siječnja 2019. godine

U okviru operacije 3.1. poljoprivrednici mogu ostvariti bespovratne potpore za troškove ulaska i sudjelovanja u sustavima kvalitete ili sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Za sve aktualnosti vezane za bespovratne potpore za poljoprivredu, kao i druga ulaganja, pratite redovito naše objave i ne propustite priliku za bespovratno financiranje svog poslovanja iz EU fondova.

 

%d blogeri kao ovaj: