Natječaja za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Status natječaja: Zatvoren

Otvoren je novi Natječaj za mjeru 4., Podmjeru 4.2., Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije. Putem natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore za  izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (sunce ili biomasa) za potrebe proizvodnih i prerađivačkih pogona u poljoprivredi.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti:

  • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda uključujući početnike, koji imaju registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) koje nisu registrirane za preradu, s obvezom da najkasnije do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

Iznos i intenzitet potpore

  • Iznos bespovratne potpore je od 15.000 eura do 1.000.000,00 eura, a za početnike do 200.000 eura.
  • Intenzitet potpore je do 50% od ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Putem natječaja za mjeru 4.2.2. mogu se financirati ulaganja u:

  • Građenje, adaptaciju/rekonstrukciju i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovine za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Građenje, adaptaciju/rekonstrukciju i opremanje postrojenja/prostora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Opći troškovi uključujući i troškove pripreme poslovnog plana i dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
  • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s projektom )

Rokovi:

Natječaj za mjeru 4.2.2. otvoren je  od 19.ožujka 2020. do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati. (Rok produljen izmjenama od 10.6.2020.)

Napomena: Korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu – projekta mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda)  u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, izvršiti postupak odabira ponuda  nakon isteka roka za prikupljanje ponuda određenog u Pozivu za dostavu ponuda u AGRONET-u, a koji ne može biti kraći od 14 dana od dana objave Poziva za dostavu ponuda.