Natječaja za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Status natječaja: Otvoren od 19.ožujka 2020. do 30. rujna 2020. godine (novi produljeni rok)

Otvoren je novi Natječaj za mjeru 4., Podmjeru 4.2., Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije. Putem natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore za  izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (sunce ili biomasa) za potrebe proizvodnih i prerađivačkih pogona u poljoprivredi.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti:

  • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda uključujući početnike, koji imaju registriran objekt u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla
  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) koje nisu registrirane za preradu, s obvezom da najkasnije do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

Iznos i intenzitet potpore

  • Iznos bespovratne potpore je od 15.000 eura do 1.000.000,00 eura, a za početnike do 200.000 eura.
  • Intenzitet potpore je do 50% od ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Putem natječaja za mjeru 4.2.2. mogu se financirati ulaganja u:

  • Građenje, adaptaciju/rekonstrukciju i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovine za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Građenje, adaptaciju/rekonstrukciju i opremanje postrojenja/prostora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Opći troškovi uključujući i troškove pripreme poslovnog plana i dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
  • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s projektom )

Rokovi:

Natječaj za mjeru 4.2.2. otvoren je  od 19.ožujka 2020. do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati. (Rok produljen izmjenama od 10.6.2020.)

Napomena: Korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu – projekta mora provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda)  u skladu s Uputom za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave, izvršiti postupak odabira ponuda  nakon isteka roka za prikupljanje ponuda određenog u Pozivu za dostavu ponuda u AGRONET-u, a koji ne može biti kraći od 14 dana od dana objave Poziva za dostavu ponuda.