Natječaj za Mjeru 4.2. 1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Status natječaja: Otvoren od 16. ožujka 2020.  do 30. lipnja 2020. godine 

Objavljen je novi Natječaj za tip operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje. Izmjenama natječaja rok za prijavu produljen je s 18.svibnja na 30.lipnja 2020.godine.

Potpora iznosi od 15.000 do 3.000.000 eura, ovisno o veličini korisnika i duljini poslovanja a može se iskoristiti za izgradnju i opremanje objekata za preradu i  mesa, mlijeka, meda, voća, povrća, uljarica i drugih poljoprivrednih proizvoda, objekata za prodaju istih, za kupnju gospodarskih vozila i druga ulaganja. Intenzitet bespovratne potpore iznosi 50%. 

Korisnici prije podnošenja zahtjeva za potporu moraju provesti postupak nabave (prikupljanje ponuda putem portala, odabir ponuda) čiji rokovi produljuju vrijeme pripreme i prijave, te je uputno što prije izraditi plan projekta.

Prihvatljivi korisnici – Tko može ostvariti bespovratnu potporu

 1. Fizičke i pravne osobe koje su registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda i u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, uključujući i početnike 
 2. Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  i RPO minimalno 12 mjeseci, računajući od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju. Ova skupina korisnika mora se najkasnije do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu registrirati za preradu
 3. Proizvođačke organizacije

Prihvatljivi troškovi – Za što se može ostvariti bespovratna potpora?

 Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Prihvatljiva su ulaganja:

Objekti za preradu i ostali gospodarski objekti koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom: Gradnja i rekonstrukcija prostora

Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke: Prihvat sirovine, skladištenje, obrada/prerada, hlađenje, klimatizacija, manipuliranje, pakiranje, čišćenje,pročišćavanje,laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnosni nadzor, potrebe veterinarske kontrole, transport

Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice): Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata

Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom: Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata

Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade: Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata

Gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi: Građenje/rekonstrukcija objekata za vozila/strojeve, kupnja gospodarskih objekata i poljoprivrednih strojeva

Opći troškovi: Troškovi projektne dokumentacije i dr.

Nematerijalni troškovi: Kupnja ili razvoj računalnih programa, patenti, licence

Iznosi potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 300.000.000,00 HRK od čega: 180.000.000,00 HRK za miko, male i srednje korisnike i 120.000.000,00 HRK za velike korisnike

Najniži i najviši iznosi potpore

Za mikro, male i srednje korisnike

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 €.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  • do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  • do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
  • do 200.000 EUR za korisnike početnike

Za velike korisnike:

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  • do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  • do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
  • do 200.000 EUR za korisnike početnike .

Intenzitet bespovratne potpore iznosi 50%.

Rokovi

Prijave na natječaj iz Podmjere 4.2. zaprimaju se od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do  18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati. Napominjemo da korisnici prije podnošenja zahtjeva za potporu moraju provesti postupak nabave ((prikupljanje ponuda putem portala, odabir ponuda) koji ima definirane minimalne rokove, te je uputno što prije izraditi plan i pripremu projekta. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.