InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Intervencija 75.02. – Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti (Mjera 6.2.1.)

Intervencija 75.02. / Mjera 6 Tip operacije 6.2.1.

Potpore za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na gospodarstvima

Strateški plan ZPP

Strateški plan ZPP 2023-2027 predviđa Intervenciju 75.02, koja je namijenjena pokreanju novih nepoljoprivrednih djelatnosti, na poljoprivrednim gospodarstvima u ruralnim sredinama. Nepoljoprivredne djelatnosti koje se mogu financirati su ruralni turizam, prerada i marketing (nepoljoprivrednih) proizvoda, usluge raznih vrsta i tradicijski obrti. Vrijednost omotnice je 25.000.000,00 Eura. Natječaj nije najavljen za 2023.godinu.

Više o natječaju u nastavku, a sve druge mjere / intervencije novog Strateškog plana možete pogledati ovdje. Plan objave natječaja za 2023.godinu provjerite na poveznici

Predmet i cilj natječaja

Cilj ove intervencije je pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti koje će stvoriti alternativu za nedovoljno iskorištenu radnu snagu za zapošljavanje u nepoljoprivrednim djelatnostima i uslugama što će promijeniti sliku ruralnog prostora i učiniti ga atraktivnijim i privlačnijim za život.

Tko se može prijaviti?

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje pokreću nepoljoprivrednu djelatnost (nemaju još registriranu djelatnost za koju podnose potporu i ne bave se istom u bilo kojem obliku).
 • Prihvatljiva su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od najmanje 3.000 Eura SO, umjesto dosadašnjeg uvjeta 1.000 Eura.
 • Korisnici koji su ostvarili potporu u sklopu tipa operacije 6.2.1 „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz PRR nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije. Korisnik može ostvariti potporu iz ove intervencije samo jedanput u programskom razdoblju 2023. – 2027 (Obzirom da se radi o pokretanju djelatnosti)

Iznos potpore

 • Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 EUR za 100% prihvatljivih troškova projekta
 • Potpora se isplaćuje u dvije rate, od čega 1. rata iznosi 50 % prihvatljivog iznosa potpore.

Za što se može iskoristiti potpora?

 • Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od sljedećih sektora:
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
  • usluge u ruralnim područjima
   • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
   • usluge u društvenim djelatnostima
   • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti
  • turizam u ruralnom području
 • Prihvatljiva ulaganja su materijalna i nematerijalna imovina za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od gore navedenih sektora. Primjer: Gradnja ili rekonstrukcija objekata uključujući ulaanje u OIE, opremanje objekata, kupnja opreme za djelatnost, marketing, izrada dokumenacije…

Prihvaljivost lokacije:

 • Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana
 • Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima.

Kriteriji bodovanja

 • Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, sektor ulaganja, društveno uključivanje, broj novih/sačuvanih radnih mjesta, stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.
 • Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja

Obveze korisnika

 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju

Želite li se prijaviti na natječaj ili Vam treba više informacija obratite nam se s povjerenjem, temeljenim na više od 100 provedenih projekata iz Programa ruralnog razvoja

InterMedia Projekt, s Vama od 2014.


Kontaktirajte nas za više detalja i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta

%d blogeri kao ovaj: