Agroturizam kao dopunska djelatnost na OPG

Što je agroturizam, kako registrirati djelatnost ugostiteljstva i turizma na OPG, koji su opći uvjeti za sve ugostiteljske i turističke objekte na OPG, što je pretežito vlastita proizvodnja i druge informacije o agroturizmu potražite u nastavku.

Mjera 6.2. Natječaj 2020.godine

Što je agroturizam i zašto ga razvijati?

Agroturizam podrazumijeva posjete i boravak gostiju na seoskom gospodarstvu radi odmora, rekreacije, kušanja izvornih domaćih jela i općenito doživljaja života na selu. Agroturizam se razvija u sklopu ruralnog ili seoskog turizma, kao izravan nastavak eko turizma.

Već duže vrijeme u svijetu je prisutan trend porasta interesa za ovim oblikom turizma; sve više turista želi na svom odmoru boraviti u prirodi,  otkrivati izvorno okruženje, kušati  domaće proizvode, osobito one koji su karakteristični za neko područje. Turistička industrija bilježi rast popularnosti raznih nekonvencionalnih oblika turizma, s tematskim obilježjima, među kojima je i agroturizam.

Za pokretanje i razvoj agroturizma dostupna su i bespovratna sredstva iz EU fondova i to u sklopu mjere 06; podmjere 6.2 i podmjere 6.4. Programa ruralnog razvoja, koje mjere potiču turizam u ruralnim područjima.

Natječji  u najavi: 

Mnoga su poljoprivredna gospodarstva u popularnosti agroturizma prepoznala svoju priliku za razvoj; osim što omogućava dodatne prihode  iz dopunske djelatnosti, agoroturizam je izvrsna prilika za plasman vlastitih poljoprivrednih proizvoda s mogućnošću postizanja bolje cijene uz manje troškova (distribucije, posrednika i dr.)

Treba imati na umu da većini gostiju zainteresiranih za ovaj oblik turizma nije primarni cilj pasivni odmor uz dobru hranu, već je naglasak upravo na doživljaju autentičnog seoskog života. To uključuje i stil uređenja objekta i okoliša, vrstu, porijeklo i način pripreme hrane te izbor aktivnosti u ponudi – gosti žele upoznati i doživjeti iskustvo stvarnoga života na seoskom domaćinstvu u ruralnoj sredini.

Ako razmišljate o razvoju poslovanja svog poljoprivrednog gospodarstva uvođenjem turističke ponude i pitate se odakle početi, u nastavku potražite neke od odgovora.

Ruralni turizam – najširi pojam koji obuhvaća svaki turizam koji se događa u ruralnom području (seoski turizam, vinski turizam, gastroturizam, ribolovni turizam,  turizam u nacionalnim parkovima i parkovima prirode…)

Agroturizam pružanje sluga smještaja, prehrane i aktivnog odmora na turističkom seoskom obiteljskom gospodarstvu (seljačkom domaćinstvu, seoskom  gospodarstvu)

Registracija turizma na poljoprivrednom gospodarstvu

Turizam je jedna od dopunskih djelatnosti koju je moguće registrirati za poljoprivredno gospodarstvo. Koraci u registraciji slijede u nastavku.

Više: Dopunske djelatnosti na OPG

  1. Registracija OPG

Da bi poljoprivredno gospodarstvo moglo registrirati dodatnu djelatnost mora, prije svega, biti kao OPG upisano u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava. Upis se obavlja u regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju(APPRRR) prema sjedištu OPG-a.

Više: Otvaranje OPG

      2. Registracija djelatnosti turizma/ugostiteljstva

Službi na gospodarstvo pri nadležnom Uredu državne uprave predaje se Zahtjev za odobrenje za pružanje usluga u seljačkom domaćinstvu. U zahtjevu se navode podaci i prilažu dokumenti za podnositelja zahtjeva (ime i prezime, adresa, kontakt), objektu (traženoj vrsti i kategoriji, površini modula i dr.) te prilažu dokumenti: preslika osobne iskaznice ili putovnice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva,  preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika, dokaz o pravu korištenja prostora, akt o  uporabljivosti  građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN broj 153/1320/17)   i druga dokumentacija, po potrebi (popis svih potrebnih dokumenata).

Naknada – Upravna pristojba za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu  iznosi 20 kuna te za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb,  70 kuna,  izravno na propisani račun ili u državnim biljezima (za iznose do 100 kuna).

Zahtjev se podnosi  kada je objekt spreman za prijem gosta – Uredi državne uprave u županijama provode upravni postupak razvrstavanja ili postupak razvrstavanja i kategorizacije ovisno o vrsti objekta, pri čemu izlaze na lice mjesta.

Ovisno o vrsti turističkog/ugostiteljskog objekta koji namjeravate otvoriti, za ishođenje ovog rješenja potrebno je stoga da objekt ispunjava Opće uvjete za vrstu, Opće minimalne uvjete  i Minimalne uvjete za kategorizaciju. 

Vrste turističkih i ugostiteljskih objekata na OPG

Vinotočje/kušaonica i izletište su isključivo ugostiteljski objekti, a soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp i kamp odmorište pružaju dodatno i smještaj.

Za svaku od navedenih vrsta propisani su opći i minimalni uvjeti Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

     3. Registracija dodatne djelatnosti na OPG

Zahtjev se podnosi u regionalnom uredu APPRRR, uz priložene dokaze o ispunjenim uvjetima.

Objekt za agroturizam može  početi s radom kada ishodi rješenje za obavljanje  ugostiteljske /turističke djelatnosti te istakne propisanu oznaku (ploču) na vidljivom mjestu na objektu.

OPG mora na natpisnoj ploči istaknuti oznaku vrste i kategorije objekta, a umjesto naziva »OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO« može istaknuti komercijalne nazive kao turističko seljačko domaćinstvo, turističko seljačko gospodarstvo, agroturizam, seljački turizam i slično. Uz naziv “Kušaonica” može se istaknuti i naziv proizvoda koji se pretežito uslužuje (Kušaonica rakije, Kušaonica pršuta, Kušaonica kobasica, Kušaonica sira i slično).

Opći uvjeti za sve objekte na poljoprivrednom gospodarstvu

white-papers.jpg

Prema navedenom Pravilniku objekt na OPG je funkcionalna je cjelina u kojem se, ovisno o vrsti, pružaju ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka uobičajenih za kraj u kojem se nalazi OPG, iz poljoprivrednih proizvoda pretežito vlastite proizvodnje. 

OPG u objektu, dakle, mora pružati ugostiteljske usluge, a može, ako je kao takva vrsta registriran, pružati i usluge smještaja, te   druge usluge u neobveznim sadržajima, u funkciji turističke potrošnje.

Objekti na OPG isključivo za ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka su:  kušaonica/vinotočje i izletište

Soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp i kamp odmorište mogu dodatno pružati i usluge smještaja.

Objekt agroturizma poslužuje jela, pića i napitke iz poljoprivrednih proizvoda pretežito vlastite proizvodnje.

Pretežito vlastita proizvodnja OPG-a 

  1. poljoprivredni proizvodi proizvedeni na OPG-u koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja)
  2. poljoprivredni proizvodi kupljeni od drugih poljoprivrednih gospodarstva upisanih u Upisnik poljoprivrednika,
  3. šumski proizvodi, samoniklo bilje, gljive, puževi, žabe, ribe i drugi vodeni i morski organizmi te divljač, koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi.

Jela, pića i napici uobičajeni za kraj u kojem je OPG su proizvodi od pretežito vlastite prozvodnje i usluženi na tradicionalan način na OPG-u (domaća jela, pića i napici).

Proizvodi za pripremu domaćih jela, pića i napitaka (brašno, riža, margarin, maslac, ulje, sol, svi začini, šećer, mineralna voda, čaj, kava i slično, odnosno oni koji se uobičajeno ne proizvode na opg-ovima) ne moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje.

Više: Minimalni uvjeti za vrstu Izletište

Na OPG-u se ne smije obavljati pojedina vrsta dopunske djelatnosti ako je nositelj ili član već registriran za istu vrstu djelatnosti, odnosno zakonski zastupnik pravne osobe ili ima većinski udjel u pravnoj osobi registriranoj za istu djelatnost.

Smještaj na OPG

Objekt agroturizma za smještaj na OPG mora biti uređen i opremljen u skladu s tradicijom kraja u kojem se nalazi.  Uređenje, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni te moraju biti stalno u funkcionalnom stanju.

OPG agroturizam  može  usluge smještaja pružati i u tradicijskim objektima u funkciji poljoprivredne proizvodnje (klijet, pastirska koliba, katun, kažun, ribarska koliba, štagalj i slično), koji se  mogu se nalaziti na OPG-u ili u ruralnom okruženju izvan OPG-a.

Sve vrste smještajnih objekata za agroturizam na OPG moraju ispuniti uvjete iz Pravilnika.

Kategorizacija i oznaka kvalitete

Oznaka kategorije za agroturizam je sunce a oznaka  kvalitete je Q.

Kategoriziraju se sljedeće vrste:  Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor i Kamp te mogu imati dva, tri i četiri sunca. Samo objekti kategorizirani s tri ili četiri sunca mogu zatražiti da im se dodijeli oznaka kvalitete.

Uvjeti za kategoriju i oznaku kvalitete također su propisani   Pravilnikom.

Dodatni sadržaji agroturizma na OPG

agriculture-animals-care-614522

Prema  Pravilniku  o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u sklopu djelatnosti agroturizam, odnosno turizam na OPG može, osim obvezne ugostiteljske ponude i ovisno o vrsti ponude smještaja, svojim gostima pružati i dodatne sadržaje.

Dodatni sadržaji će agroturizam zasigurno podići na veću razinu i poboljšati interes gostiju, jer, kako je već navedeno,  većini turista koji se odlučuju za agroturizam nije primaran motiv pasivni odmor uz dobru hranu i piće, nego doživljaj seoskog života “iz prve ruke”.

Pružanje usluga u turizmu na OPG tako može obuhvaćati:

  • sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i sl.,
  • lov i ribolov, vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje, i slične aktivnosti kao i iznajmljivanje sredstava, pribora i opreme za te aktivnosti,
  • provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, tradicijske obrte i sl., prezentacija poljoprivrednoga gospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru istog,
  • posjeta registriranim privatnim etnozbirkama i sl.,
  • organizacija izleta za goste koji koriste usluge smještaja), isključivo usluge korištenja žičare, vučnice, uspinjače i iznajmljivanje prostora za piknik.

Za razvoj agroturizma poljoprivrednicima su na raspolaganju i bespovratna sredstva iz EU fondova i to u sklopu mjere 06, podmjere 6.2 i podmjere 6.4., koje potiču turizam u ruralnim područjima.

Pravni propisi

S obzirom na povremene izmjene pravnih propisa, u trenutku pokretanja seoskog turizma svakako provjerite trenutno važeće varijante dolje navedenih propisa. Ažurirani popis važećih propisa nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede.