Uskoro novi natječaji za 6.1. Mladi poljoprivrednici i Mjeru 6.3.

Mjera 6.3. i 6.1. Nakon e-savjetovanja slijedi objava natječaja

Natječaji su zatvoreni.

Objavljeni natječaji za Mjeru 6.3.1. i Mjeru 6.1.1.

Natječaji za Mjeru 6., podmjera 6.3. Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava te podmjera 6.1. Tip operacije 6.1.1. Potpora pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika uskoro će biti objavljeni. 13. kolovoza 2021.godine objavljeni su na e-javnom savjetovanju nacrti za oba natječaja, a po zatvaranju savjetovanja kreće objava natječaja. Na portalu e-savjetovanja možete se uključiti svojim prijedlozima i primjedbama.

Mjera 6 .3.1. za mala poljoprivredna gospodarstva i 6.1.1. za mlade poljoprivrednike spadaju u mjere za koje postoji najveći interes hrvatskih poljoprivrednika, u samom vrhu po iskorištenosti sredstava u provedbi Programa ruralnog razvoja 2014-2020 do sada.

Planirate li se prijaviti ili Vam je potrebno više informacija, kontaktirajte nas, upoznajte se s detaljima i pripremite svoj projekt na vrijeme. U nastavku više informacija o mjerama 6.1. i 6.3.

Mjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Mjera 6.1.

Potpore od 20.000 eura ili 50.000 eura bespovratno za mlade poljoprivrednike

Mjera 6.1. namijenjena je za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima. Mladi poljoprivrednici su osobe starosti do 41 godinu koje nisu dulje od 2 godine nositelji poljoprivrednog gospodarstva te imaju završeno stručno osposobljavanje iz poljoprivrede i/ili veterine. Na natječaj se može javiti i osoba koja ne zadovoljava uvjet stručne osposobljenosti, s tim da je isto dužna steći do konačne isplate potpore. Kao stručna osposobljenost priznaju se i tečajevi iz M1, koje provodi Savjetodavna služba.

Poljoprivredno gospodarstvo za koje se podnosi zahtjev za potporu mora imati ekonomsku veličinu od 8.000 do najviše 49.999 eura, a mladi poljoprivrednik može u momentu predaje projekta biti nositelj tog gospodarstva, ali ne mora, već se može obvezati da će to postati ako ostvari potporu.

Putem Mjere 6.1.1. može se ostvariti potpora od 50.000 eura bespovratno, uz obvezu upisa gospodarstva u RPO i zapošljavanja mladog poljoprivrednika na gospodarstvu, od podnošenja zahtjeva za konačnu isplatu do isteka roka od 5 godina. Mladi poljoprivrednik koji ne želi ili ne može prihvatiti te obveze može zatražiti potporu od 20.000 eura bespovratno. U oba slučaja mladi poljoprivrednik ima obvezu biti nositelj gospodarstva u navedenom periodu od 5 godina.

Bespovratna sredstva iz Mjere 6.1. mogu se iskoristiti za kupnju mehanizacije i opreme, kupnju zemljišta, sadnica i podizanje novih trajnih nasada, izgradnju i opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju i preradu i druga ulaganja. Projekt se provodi u roku od najviše 2 godine.

Novosti u nacrtu novog natječaja za M 6.1.1.

Po nacrtu novog natječaja korisnik mora ostvariti cilj povećanja gospodarstva novim nasadima ili povećanjem broja životinja, a prednost po bodovima se daje ulaganju u stočarstvo. Korisnik mora imati aktivnost ulaganja u obnovljive izvore energije. Također, sve aktivnosti moraju se odnositi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a prerada je izostavljena.

Natječaj će biti objavljen po završetku javnog savjetovanja, koje je počelo 13.08. 2021.godine Više o mjeri 6.1. na poveznici

Mjera 6.3. Potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera 6.3.

Potpore od 15.000 eura bespovratno za mala poljoprivredna gospodarstva

Na natječaj za mjeru 6.3. mogu se javiti mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 2.000 i 7.999 eura. U okviru mjere 6.3. dodjeljuju se potpore u fiksnom iznosu od 15.000 eura bespovratno.

Bespovratna sredstva iz Mjere 6.3. mogu se, kao i kod mjere 6.1., iskoristiti za kupnju mehanizacije i opreme, kupnju zemljišta, sadnica i podizanje novih trajnih nasada, izgradnju i opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju i preradu i druga ulaganja.

Obveze korisnika bespovratne potpore iz mjere 6.3. su baviti se poljoprivrednom proizvodnjom z koju je ostvarena potpora najmanje 5 godina od isplate zadnje rate potpore. Nositelj gospodarstva mora ostati nositelj najmanje do isplate zadnje rate, a do isteka roka od 5 godina mora biti u gospodarstvu, kao nositelj ili kao član. Projekt se provodi u roku od najviše 2 godine.

Natječaj će biti objavljen po završetku javnog savjetovanja, koje je počelo 13.08. 2021.godine Više o mjeri 6.3. na poveznici

Planirate li se prijaviti na jedan od ovih natječaja ili Vam je potrebno više informacija slobodno nas kontaktirajte, upoznajte se sa svim detaljima i pripremite svoj projekt na vrijeme. U nastavku više informacija o mjerama 6.1. i 6.3.

Novosti u nacrtu novog natječaja za M 6.3.1.

Po nacrtu novog natječaja korisnik mora ostvariti cilj povećanja gospodarstva i to za minimalno 4.000 eura u sektoru stočarstva te minimalno 2.000 eura sektoru voća i/ili povrća i ostalih sektora, a velika prednost po bodovima se daje ulaganju u stočarstvo. Korisnik mora imati aktivnost ulaganja u obnovljive izvore energije. Također, sve aktivnosti moraju se odnositi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a prerada je izostavljena.

Kontaktirajte nas, upoznajte se sa svim detaljima i pripremite svoj projekt za mjeru 6.3. i 6.1. na vrijeme.