Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Status: Natječaj otvoren od  18. svibnja  do   30. lipnja 2020. godine.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29. travnja 2020. godine treći Natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za bespovratne potpore na ovom natječaju iznosi 15.000.000,00 kuna. 

Visina bespovratne potpore po korisniku  iznosi najviše do 50.000 eura po pojedinoj aktivnosti.

Intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, imati odobren godišnji plan aktivnosti u skladu s aktivnostima iz Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima i imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske.

Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva, imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj te imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka domaćih životinja i poljoprivrednika na nacionalnoj razini.

Rokovi

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu podnosi se od 12:00 sati 18. svibnja 2020. – do 12:00 sati 30. lipnja 2020. godine.