Treća objava Natječaja za tip operacije 4.4.1.

Natječaj je zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 9. listopada 2020. godine po treći put Natječaj za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena, a prihvatljivi su sljedeći korisnici:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratne potpore po projektu je 400 eura, a najviši 150.000 eura. Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. godine. Više na poveznici