InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Intervencija 73.14. Razvoj poslovanja u ruralnim područjima (Mjera 6.4.1.)

Intervencija 73.14. / Mjera 6 Tip operacije 6.4.1.

Potpore za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na gospodarstvima

Strateški plan ZPP: Natječaj najavljen za IV:kvartal 2023. godine

Strateški plan ZPP 2023-2027 predviđa Intervenciju 73.14., koja je namijenjena razvoju već započetih nepoljoprivrednih djelatnosti, na poljoprivrednim gospodarstvima u ruralnim sredinama. Nepoljoprivredne djelatnosti koje se mogu financirati su ruralni turizam, prerada i marketing (nepoljoprivrednih) proizvoda, usluge raznih vrsta i tradicijski obrti. Vrijednost omotnice je 10.000.000,00 Eura. Natječaj je najavljen za IV.kvartal 2023.godine.

Više o natječaju u nastavku, a sve druge mjere / intervencije novog Strateškog plana možete pogledati ovdje. Plan objave natječaja za 2023.godinu provjerite na poveznici

Možda ćeVas zanimai: Potpore za mlade poljoprivrednike 2023-2027 Potpore za male poljoprivrednike 2023-2027 Potpore za POKRETANJE nepoljoprivrednih djelatnosti 2023-2027

Predmet i cilj natječaja

Cilj je poticati diverzifikaciju gospodarske aktivnosti koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima.

Tko se može prijaviti?

 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (OPG-ovi, obrti i poduzeća) upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost za koju podnose zahtjev za potporu.
 • Prihvatljiva su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od najmanje 6.000 Eura SO (umjesto dosadašnjih 2.000 Eura)

Iznos potpore

 • Visina potpore je od 10.000 EUR do 200.000 EUR. 
 • Intenzitet potpore iznosi 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati:
  • do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici
  • do 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.
 • Isplata se vrši na principu nadoknade.

Za što se može iskoristiti potpora?

 • Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od sljedećih sektora:
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
  • usluge u ruralnim područjima
   • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
   • usluge u društvenim djelatnostima
   • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti
  • turizam u ruralnom području
 • Prihvatljiva ulaganja su materijalna i nematerijalna imovina za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od gore navedenih sektora. Primjer: Gradnja ili rekonstrukcija objekata uključujući ulaganje u OIE, dodatni sadržaji za ruralni turizam (bazen i dr.), opremanje objekata, kupnja opreme, strojeva ili mehanizacije za djelatnost, marketing, izrada dokumentacije, konzultantske usluge

Prihvaljivost lokacije:

 • Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana
 • Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima.

Kriteriji bodovanja

 • Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, sektor ulaganja, društveno uključivanje, broj novih/sačuvanih radnih mjesta, stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima.
 • Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja

Obveze korisnika

 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode i/ili prodajne količine od djelatnosti koja je predmet potpore.

Želite li se prijaviti na natječaj ili Vam treba više informacija obratite nam se s povjerenjem, temeljenim na više od 100 provedenih projekata iz Programa ruralnog razvoja

InterMedia Projekt, s Vama od 2014.


Kontaktirajte nas za više detalja i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta

%d blogeri kao ovaj: