Indikativni plan objave natječaja za 2021.godinu za mjere Programa ruralnog razvoja

Za 2021. godinu osigurano više od 2,4 milijarde kuna bespovratnih sredstava

NOVO! Izmjene plana rujan 2021.

Na stranicama Uprave za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede objavljen je 23.12.2020.godine indikativni plan objave natječaja za sljedeću, 2021.godinu. U planu je, između ostalog objava natječaja za podmjere 6.1. (mladi poljoprivrednici) 6.3. (mali poljoprivrednici) i 6.2. (ruralni turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti), kao i više natječaja za podmjeru 4.1. (Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava., 8.6. i drugih. Napominje se da se radi o indikativnom planu te su izmjene tijekom godine moguće.

Za 2021. godinu za korisnike Programa ruralnog razvoja osigurano više od 2,4 milijarde kuna bespovratnih sredstava. U nastavku pregled indikativnog plana objave natječaja za 2021.godinu (poveznice se odnose na natječaje za istu mjeru, ranije objavljene). Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta.

Natječaj – Mjera/tip operacije i planirano razdoblje objave
I. kvartal 2021.godine
TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U PODIZANJE NASADA VINOGRADA)
TOP 4.1.1.  Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (SJEMENSKA I RASADNIČARSKA PROIZVODNJA)
TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
TOP 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
TOP 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (TRŽNICE i OSTALA DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA)
TOP 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
TOP 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi.
TOP 17.1.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
II. kvartal 2021.godine
TOP 3.2.1. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja
TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (STAKLENICI)
TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TOVILIŠTA ZA SVINJE)
TOP 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
TOP 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
–          mlijeko
–          meso
–          voće i povrće
–          žitarice
–          uljarice
TOP 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
TOP 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
TOP 16.1.2. Operativne skupine
TOP 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
III. kvartal 2021.godine
TOP 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
TOP 4.1.1.  Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ULAGANJA U SEKTOR MLJEKARSTVA, OPREMA – ROBOTI, IZMUZIŠTA)
TOP 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
TOP 8.5.1 Zamjena degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
TOP 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima
TOP 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
IV. kvartal 2021.godine
TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (PLASTENICI)
TOP 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (TRAJNI NASADI)
TOP 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području
TOP 6.4.1. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
ce