InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Izrada projekata za EU fondove

Izrada projekata za eu fondove neizbježan je korak na putu dobivanja financijske bespovratne potpore koju nude EU fondovi. Postupak počinje prethodnim savjetovanjem, nastavlja se izradom projektnog prijedloga uključujući i poslovni plan, apliciranjem i praćenjem stanja natječaja, izvještavanjem i drugim uslugama u fazi provedbe, sve do završnog izvješća o projektu Usluge konzultanta i cijena izrade projekta za EU fondove uključuju sve ove korake i faze projekta.

Postupak izrade projekata za EU fondove

Izrada projekata za eu fondove složen je proces koji započinje iznalaženjem najboljeg rješenja za financiranje projekta bespovratnim sredstvima iz europskih fondova.

Inicijalni sastanak Izrada projekata za EU fondove stoga započinje inicijalnim sastankom na kojemu klijent iznosi svoje ideje za projekt. Bilo da klijent dođe s jasno razrađenom idejom , želeći aplicirati na konkretan EU natječaj ili da ima tek početnu ideju i nije upoznat s EU fondovima,  konzultatnt usmjerava, predlaže i daje sve potrebne  informacije o mogućnostima za financiranje projekta.

Suvremena komunikacijska sredstva donijela su veliko olakšanje klijentima i konzultantima pa se sva neophodna komunikacija bez problema može obaviti i putem e-pošte, društvenih mreža i telefona a udaljenost nije nikakva prepreka.

Analiza: Da bi se napravio  prvi korak u uspješnoj izradi projekta – iznalaženje  najboljeg rješenja za financiranje projekta bespovratnim sredstvima iz europskih fondova –  konzultant mora izvršiti potrebnu analizu poslovanja klijenta – potencijalnog korisnika i njegove projektne ideje te analizu raspoloživih EU natječaja.

Savjetovanje: Sijedi preporuka i odabir odgovarajućeg natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova, razmjena podataka i dokumenata koji su, prema zahtjevima EU natječaja, potrebni da bi se izradio projektni prijedlog i poslovni plan.

Izrada projekata za eu fondove Pisanje EU projekata, odnosno izrada projekata za EU fondove tada može započeti.

Nakon što se dovrši izrada projekta za EU fondove  –  izrada poslovnog plana  i ostatak projektne dokumentacije, prema zahtjevima EU natječaja, isti se dostavlja tijelu nadležnom za provedbu natječaja.

Što uključuju konzultantske usluge za izradu EU projekta?

  • analiza poslovanja klijenta i dostupnih natječaja
  • poslovno savjetovanje koje prethodi odabiru natječaja
  • izrada projekta za EU fondove
  • izrada poslovnog plana
  • predaja projekta nadležnom tijelu za provedbu natječaja
  • praćenje i izvještavanje o stanju natječaja
  • savjetovanje u postupku nabave
  • kreiranje zahtjeva za isplatu
  • periodična izvješća o napretku projekta prema zahtjevima natječaja
  • izrada završnog izvješća o projektu

S klijentom se nakon odluke o apliciranju na određeni natječaj sklapa interni ugovor iz kojeg su jasno i nedvojbeno razvidne sve obveze konzultanta prema vama i obratno, kako zadaci, vremenski rokovi tako i cijena izrade projekta.

Cijena izrade projekta za EU fondove  

Cijena za pisanje EU projekata, odnosno izradu projekta za EU fondove ovisi o kompleksnosti projekta, vrijednosti investicije, zahtjevnosti izrade  poslovnog plana, vremena uloženog u prethodnu analizu i savjetovanje i drugim zahtjevima koji se pred konzultanta postavljaju.

Podijeljeni rizik

Cijena izrade projekata za EU fondove formira se na način da konzultant  preuzima na sebe dio rizika za uspješno obavljen posao; manji dio naknade zaračunava se na početku izrade, a određeni postotak od ostvarene potpore zaračunava se samo u slučaju da projekt bude odabran za financiranje

Izrada projekta neizbježan je korak na putu dobivanja financijske bespovratne potpore koju nude EU fondovi. Natječaji, pravilnici, programi i razni propisi pružaju okvir i zadaju pravila za pisanje projekta za EU fondove i izradu  poslovnog  plana. Dobar konzultant stoga mora ne samo pratiti već i studiozno proučavati sve aktualnosti.

Izrada projekta za eu fondove – Je li vam potreban konzultant?

Kao i kod svake druge poslovne odluke, tako i kod odluke o izradi projekata za EU fondove prirodno je da svatko želi smanjiti svoje troškove. Da li se upustiti u samostalnu izradu projekta, angažirati nekoga tko “ponešto zna o tome jer je radio jedan projekt za lokalnu dobrotvornu udrugu” ili platiti stručnog konzultanta? Sve to pitanja su na koja će svatko odgovoriti za sebe, a o tome što sve treba uzeti u obzir pri toj odluci  naš osvrt na poveznici.

%d blogeri kao ovaj: