Europski fondovi: Pisanje EU projekata kao put za bespovratna sredstva

Izrada projekta neizbježan je korak na putu dobivanja financijske bespovratne potpore koju nude EU fondovi. Natječaji, pravilnici, programi i razni propisi pružaju okvir i zadaju pravila za pisanje projekta za EU fondove i izradu  poslovnog  plana. Cijena izrade poslovnog plana i kompletne projektne dokumentacije varira i ovisi o brojnim faktorima. Cijena koju ćete platiti konzultantu cijena je cjelokupnog zahtjevnog procesa; počevši od savjetovanja iza kojega stoji znanje i iskustvo, izrade projekta za EU fondove pa sve do završnog izvješća o projektu.

Proces izrade projekata za EU fondove

Izrada projekata za eu fondove složen je proces koji započinje iznalaženjem najboljeg rješenja za financiranje projekta bespovratnim sredstvima iz europskih fondova.

Da bi se napravio ovaj prvi korak u uspješnoj izradi projekta za eu fondove neophodna je dobra suradnja i povjerenje između konzultanta i klijenta. Konzultant mora izvršiti potrebnu analizu poslovanja klijenta – potencijalnog korisnika i njegove projektne ideje, na temelju informacija koje mu korisnik pruža.

Incijalni sastanak i analiza: Izrada projekata za EU fondove stoga započinje inicijalnim sastankom na kojemu se ove informacije razmjenjuju. Suvremena komunikacijska sredstva donijela su veliko olakšanje klijentima i konzultantima pa se sva neophodna komunikacija bez problema može obaviti i putem e-pošte, društvenih mreža i telefona.

Savjetovanje: Slijedi preporuka odgovarajućeg natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova. Da bi to bilo moguće konzultant mora biti informiran o svim aktualnim natječajima iz EU fondova; kako otvorenima tako i onima u najavi.

Razmjena podataka i dokumenata: Nakon toga slijedi razmjena podataka i dokumenata koji su, prema zahtjevima EU natječaja, potrebni da bi se izradio projektni prijedlog i poslovni plan.

Izrada projekata za EU fondove: Pisanje EU projekata, odnosno izrada projekata za EU fondove tada može započeti. Nakon dostave svih potrebnih podataka i dokumenata za većinu projekata dovoljno je tjedan dana za izradu projektnog prijedloga, u što je uključena i izrada poslovnog plana.  Za opsežnije i zahtjevnije projekte, naravno, taj se vremenski rok produljuje.

Apliciranje: Nakon što se dovrši izrada projekta za EU fondove  –  izrada poslovnog plana  i ostatak projektne dokumentacije, prema zahtjevima EU natječaja, isti se dostavlja tijelu nadležnom za provedbu natječaja.

Izrada projekta za EU fondove cijena

Cijena za pisanje EU projekata, odnosno izradu projekta za EU fondove ovisi o kompleksnosti projekta, vrijednosti investicije, zahtijevnosti izrade  poslovnog plana, vremena uloženog u prethodnu analizu i savjetovanje i drugim zahtjevima koji se pred konzultanta postavljaju.

Europski fondovi bespovratna sredstva stavljaju na raspolaganje širokom spektru korisnika, među kojima su poljoprivrednici, poduzetnici, neprofitne udruge, obrazovne ustanove, javni sektor itd. Svaki pojedini Europski fond i operativni program za njegovo provođenje imaju svoje specifičnosti, financira različite vrste i vrijednosti projekata,  te se tako bitno razlikuje i izrada poslovnog plana i izrada projekata za EU fondove, ovisno o konkretnom natječaju.

Podijeljeni rizik

Cijena izrade projekata za EU fondove formira se na način da konzultant  preuzima na sebe dio rizika za uspješno obavljen posao; manji dio naknade zaračunava se na početku izrade, a određeni postotak od ostvarene potpore zaračunava se samo u slučaju da projekt bude odabran za financiranje.

Platite samo izrađeni projekt!

Različite konzultantske tvrtke imaju različitu poslovnu i cjenovnu politiku što je sastavni dio slobodnog tržišta i sasvim je legitimno. No problem nastaje zbog činjenice što je konzultantska branša i izrada projekata za EU fondove  slabo regulirana,  pa tako ne postoje niti propisani točni uvjeti za to da bi se netko nazvao konzultantom.

Bez obzira na postojanje određenih baza podataka o konzultantima, programa obuke i certifikata, sve je podosta fleksibilno, bez jasnih zahtjeva i ograničenja. Budući da izrada projekata za EU fondove kao djelatnost nije regulirana pojavljuju se stoga na tržištu i “konzultanti” s površnim znanjem i upitnim namjerama, koji slabo upućenim klijentima pokušavaju (i na žalost uspijevaju) prodati doista svašta. Naplaćuje se samo davanje savjeta, što i ne bi bilo neetično da se radi o iskusnim i educiranim konzultantima i etabliranim tvrtkama, ali to često nije slučaj. Za polovične i netočne informacije klijentima se zaračunava pozamašna cifra kao cijena konzultantske usluge za EU projekte. Čak i informiranje o aktualnostima o EU fondovima, u vidu slanja unificiranih promotivnih poruka, zna biti predmet naplate kod ovakvih “konzultanata”.

Naša cijena izrade projekta za EU fondove  

Intermedia Projekt sagledava prethodno savjetovanje kao dio ukupnog procesa izrade EU projekata i izrade poslovnog plana te se samo savjetovanje nikada ne naplaćuje  zasebno, pa u slučaju da se kroz pregovore ne uspije iznaći pogodan natječaj, savjetovanje se ne naplaćuje, bez obzira koliko dugotrajno i kompleksno bilo. Predmet naplate je izrada projekata za EU fondove i/ili izrada poslovnog plana.

Periodične obavijesti o objavljenim natječajima i mogućnostima za apliciranje, u vidu promotivnih newslettera ili personaliziranih obavijesti, uključujući i dodatna razjašnjenja na upit, također su dio kompletnog procesa i nikada se ne naplaćuju zasebno. 

Jasno definirane obveze konzultanta i klijenta

S klijentom se nakon odluke o apliciranju na određeni natječaj sklapa interni ugovor iz kojeg su jasno i nedvojbeno razvidne sve obveze konzultanta prema vama i obratno, kako zadaci, vremenski rokovi tako i cijena izrade projekta.

Izrada projekta za eu fondove – Je li vam potreban konzultant?

Kao i kod svake druge poslovne odluke, tako i kod odluke o izradi projekata za EU fondove prirodno je da svatko želi smanjiti svoje troškove. Da li se upustiti u samostalnu izradu projekta, angažirati nekoga tko “ponešto zna o tome jer je radio jedan projekt za lokalnu dobrotvornu udrugu” ili platiti stručnog konzultanta? Da li pritom stručnost konzultanta procjenjivati kroz njegovo iskustvo, reference i Vašu komunikaciju – dostupnost i kvalitetu savjeta koje Vam pruža ili po cijeni koju nudi? Je li pravilo da previsoka cijena znači i adekvatnu kvalitetu ili je moguće da Vam je u cijenu ukalkuliran izvanjski dojam iza kojega ne stoji adekvatna usluga i što je Vam od toga bitno?

Na sva ova pitanja svatko će morati odgovoriti sam za sebe, a mi Vam donosimo naš osvrt na nedoumicu da li je i kakav je konzultant potreban za izradu projekata za EU fondove, koje su njegove kompetencije i kvalitete i što zapravo za Vas radi konzultant.

Stalno praćenje i analiziranje natječaja  

Da bi konzultant mogao preporučiti odgovarajući natječaj iz EU fondova,  mora i sam biti dobro informiran o svim aktualnostima. Izrada projekata za EU fondove zahtijeva konstantno svakodnevno praćenje najava i objava natječaja, eventualnih izmjena (koje su vrlo česte) i svih drugih aktualnosti.  Praćenje ne podrazumijeva samo informiranje o objavi natječaja već i studioznu analizu kompletne natječajne dokumentacije, za svaki natječaj – javni poziv.

Europski fondovi izdašan su izvor bespovratnih sredstava za financiranje projekata, ali isto tako imaju svoje zakonitosti i principe koji su prilično složeni, a pri izradi projekata potrebno ih se strogo pridržavati. Pri ocjeni EU projekata evaluatori vode računa o svakom detalju, počevši od administrativnih zahtjeva, koji ponekad uključuju brojne detalje i formalnosti radi kojih i najbolji projekt može biti odbačen u samom startu.

Obvezujući propisi

Dobra analiza pojedinog natječaja za EU fondove tek je dio podloge za pisanje EU projekata. Konzultant mora imati prethodno znanje iz raznih područja uključujući  relevantno EU i nacionalno zakonodavstvo, principe funkcioniranja europskih fondova, strateške dokumente, programe i pravilnike za koji su temelj za provođenje natječaja i drugo.

Poslovno planiranje

Budući da pisanje EU projekata  najčešće uključuje i izradu poslovnog plana ili investicijske studije, potrebno je i temeljito znanje iz poslovnog planiranja, uključujući financije, upravljanje rizicima, marketing i druga područja ekonomske struke. Izrada poslovnog plana bazira se na propisanoj metodologiji, koja se prilagođava zahtjevima konkretnog natječaja i projekta.

Gotovi predlošci i aplikacije kojima se garantira uspješna izrada poslovnog plana teško da će  pomoći osobi bez prethodnog znanja iz navedenih područja.

Projektni menadžment

Pisanje EU projekata ima svoje specifičnosti u odnosu na ostale projekte, ali temelj za izradu svakog projeknog plana je znanje iz projektnog menadžmenta, kao zasebne discipline kojom konzultant mora vladati. Izrada projekata za EU fondove zahtijeva poznavanje metodologije i alata upravljanja projektima, u svim njegovim fazama.

Specifičnosti pojedinih sektora

Europski fondovi bespovratna sredstva stavljaju na raspolaganje širokom spektru korisnika, među kojima su poljoprivrednici, poduzetnici, neprofitne udruge, obrazovne ustanove, javni sektor itd.

Izrada projekata za EU fondove za konkretnog korisnika zahtjeva od konzultanta da se upozna i sa specifičnostima konkretnog sektora; izrada  projekata poljoprivrednika iz Programa ruralnog razvoja nemoguća je bez upoznavanja s principima i specifičnostima  poslovanja poljoprivrednih gospodarstava, pojedine poljoprivredne proizvodnje, stanja na tržištu, kao i specifičnosti  izrada poslovnog plana,  nadležnosti državnih i lokalnih tijela, njihovih podzakonskih propisa i drugo.  Isto vrijedi i za sve ostale sektore.

Samo uz znanje iz svih nabrojanih područja moguće je kvalitetno pisanje EU projekata – izrada projekata za EU fondove. Znanje je neophodno, ali svakako nije jedino što konzultant treba imati. Dostupnost, etičnost i predanost poslu, i to do samog završetka projekta jednako su važne osobine konzultanta s kojim će cijena plaćena za izradu projekta biti opravdana.

Garantira li kvalitetna izrada projekata za EU fondove prolazak na Natječaju?

Nema te cijene i ne postoji konzultant koji će Vam s pravom garantirati “prolazak” projekta i dobivanje bespovratnih sredstava.

Ako Vam konzultant na početku rada realno izloži situaciju i pritom Vas upozori da nemate velike izglede za uspjeh, pričekajte drugu priliku. Inzistiranje na izradi projekta ili traženje drugog konzultanta koji će Vam reći ono što želite čuti a ne istinu ne vodi uspjehu.

Također, dobar konzultant može samo aproksimativno procijeniti potreban broj bodova i Vaše šanse za prolazak na natječaju za EU fondove, s obzirom na očekivani broj prijavitelja i druge okolnosti, ali ne postoji način da sa 100% sigurnošću opravdano garantira prolazak.

Fond bespovratnih sredstava iz europskih fondova za svaki je natječaj ograničen. Ako je Vaš projekt uspješno prošao sve faze evaluacije te ste se našli “ispod crte” ne znači niti da je  projekt loš niti da  izrada projekta  nije bila kvalitetna.

Izrada projekta neizbježan je korak na putu dobivanja financijske bespovratne potpore koju nude EU fondovi. Natječaji, pravilnici, programi i razni propisi pružaju okvir i zadaju pravila za pisanje projekta za EU fondove i izradu  poslovnog  plana. Dobar konzultant stoga mora ne samo pratiti već i studiozno proučavati sve aktualnosti. Cijena izrade poslovnog plana i kompletne projektne dokumentacije varira i ovisi o brojnim faktorima. Cijena koju ćete platiti konzultantu za pisanje EU projekata zapravo je cijena  cjelokupnog zahtjevnog procesa; počevši od savjetovanja iza kojega stoji znanje i iskustvo, izrade projekta za EU fondove pa sve do završnog izvješća o projektu.