InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Program kredita za poljoprivredu i ruralni turizam kamata od 0,5%

Prilike za povoljno kreditiranje iz EU fondova

HAMAG Programi zajmova za poljoprivredu i ruralni turizam provode se putem Programa Mikro zajmovi za ruralni razvoj i Mali zajmovi za ruralni razvoj. Najveći iznos zajma je 50.000 eura,  rok otplate do 10 godina, s počekom od 12 mjeseci, a kamata se kreće od 0,1% za sektor mljekarstva i 0,5% za ostale, do najviše 1%. Prijave se podnose do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine. Zajmovi su sufinancirani sredstvima  Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Trebate li pomoć pri izradi poslovnog plana za kredite za ruralni razvoj, zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu i iskoristite priliku za povoljno financiranje poslovanja.

Svrha programa zajmova za ruralni razvoj

Svrha ovih financijskih instrumenata je financiranje mjera Programa ruralnog razvoja 2014.-2020 i to:

 • Poljoprivreda: Mjera 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
 • Ruralni turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti: Mjera 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
 • Predindustrijska prerada drva: Mjera 8  Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. (TO 8.6.1. i 8.6.2.) Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Namjena kredita

Namjena HAMAG zajmova za ruralni razvoj i ruralni turizam usklađena je s prihvatljivim aktivnostima pojedinih mjera Programa ruralnog razvoja, i to:

Mikro i mali zajmovi za Mjeru 4.
 • Podmjera 4.1.1. : Poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema, nove i inovativne te zelene tehnologije, restrukturiranje i modernizaciju farmi….
 •  Podmjera 4.1.2. Gradnja i opremanje objekata za skladištenje i čuvanje stajskog gnoja…
 • Podmjera 4.1.3. Gradnja objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (OIE) kao što su biomasa ili sunčeva energija, za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima
 • Podmjera 4.2. Kupnja i modernizacija proizvodnih kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda, u vođenje
  inovativnih praksi,  energetska učinkovitost i zaštita okoliša…
 • Podmjera 4.2.2. Izgradnja objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda
Mikro i mali zajmovi za mjeru 6.
 • Podmjera 6.4.

Troškovi aktivnosti razvoja ruralnog turizma, prerade, marketinga i izravne prodaje lokalnih proizvoda; tradicionalnih obrta, zanata i rukotvorina, pružanja usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor

Mikro i mali zajmovi za mjeru 8.6.
 • Podmjera 8.6.1.

Nabava novih strojeva, alata i opreme, modernizacija tehnologija,  povećanje  učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

 • Podmjera 8.6.2.

Nabava novih strojeva, alata i opreme, modernizacija tehnologija,  povećanje  učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva.

Iznos kredita, rok otplate, poček i kamata

Najveći iznos zajma je 50.000 eura, odobravaju se na rok do 10 godina, s počekom od 12 mjeseci, a kamata se kreće od 0,5% do najviše 1%.Visina kamate ovisi o lokaciji ulaganja, odnosno o stupnju razvijenosti jedinice područne uprave na čijem području se provodi ulaganje i iznosi

Za I., II., III. i IV. skupine jedinica lokalne samouprave: 0,5%

V., VI.,VII. i VIII. skupine jedinica lokalne samouprave: 1%. 

Provjerite skupinu razvijenosti kojoj pripada Vaša općina/grad na poveznici 

Upite za dodatne informacije možete nam uputiti ispunjavanjem forme u nastavku:

 

 

 

 

 

%d blogeri kao ovaj: