250 milijuna kuna iz Mjere 4 za skladišta za žitarice i uljarice

Novi natječaj za bespovratne potpore iz Mjere 4 Tip operacije 4.1.1.

Agencija za plaćanja objavila je 8.ožujka 2022. godine novi natječaj za bespovratne potpore u poljoprivredi: Mjera 4. Tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih tipa gospodarstava« – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice.

Predmet natječaj je dodjela bespovratnih sredstava u iznosu do 1.000.000 eura po jednom projektu, za ulaganja u izgradnju i opremanje objekata skladišta za žitarice i uljarice, kupnju zemljišta za potrebe projekta i druge prateće troškove, uključujući troškove konzultantskih usluga pripreme i provedbe projekta.

Prijave se podnose od 27. 04. do 28.7.2022.godine. Za više informacija, provjeru prihvatljivosti i pojašnjenja natječaja, kao i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta stojimo Vam na raspolaganju.

Više o natječaju u nastavku

Žitarice i uljarice

Prihvatljivi Prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe (OPG, obrti, poduzeća, zadruge, proizvođačke organizacije) upisane u Registar poreznih obveznika (Porez na dohodak / dobit), i Upisnik poljoprivrednika (najkasnije od 30.12.2020..g., a mladi poljoprivrednici do 30.12.2021..), ekonomske veličine od minimalno 15.000 €.

Pravne osobe (poduzeća, zadruge, proizvođačke organizacije) moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave te imati najmanje jednog zaposlenika (puna godišnja satnica) za zadnje odobreno financijsko razdoblje. Izuzetak: Proizvođačke organizacije i mladi poljoprivrednici koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi projekti

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

 • izgradnja sa ili bez opremanja skladišta za žitarice i/ili uljarice sa sušarom i/ili bez sušare
 • opremanje postojećih skladišta za žitarice i/ili uljarice i/ili
 • izgradnja sa ili bez opremanja sušare za žitarice i/ili uljarice i/ili
 • pokretne sušare
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
 • prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. UREDBE (EU) BR. 1305/2013
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostalo)
 • troškovi pripreme poslovnog plana od strane konzultanta
 • troškovi pripreme dokumentacije od strane konzultanta
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Iznosi potpore

 • Ukupno raspoloživi iznos za natječaj 4.1.1. Ulaganja u skladišne kapacitete je 250.000.000 kuna
 • Najniži iznos potpore je 5.000 eura
 • Najviši iznos potpore je 1.000.000 eura
 • Intenzitet potpore:
  • 70% prihvatljivih troškova projekta za mlade poljoprivrednike te ulaganja u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • 50% prihvatljivih troškova projekta za ostale korisnike

Prijave na natječaj

Prijave na natječaj podnose se od 27. 04. do 28.7.2022.godine.  do 12:00 sati. Za više informacija, procjenu prihvatljivosti i sva pojašnjenja, kao i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za Mjeru 4.1.1. stojimo Vam na raspolaganju.