Novi natječaj za Mjeru 4 Tip operacije 4.1.1.

70 milijuna kuna za sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je 29. prosinca 2021.godine Natječaj za Mjeru 4. Tip operacije 4.1.1. Programa ruralnog razvoja, Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Putem natječaja dodjeljuju se bespovratne potpore u iznosu od 5.000 € do najviše 500.000 € po projektu, za ulaganja u objekte za skladištenje, proizvodnju, doradu i/ili oplemenjivanje sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze i voćnih vrsta, nabavu mehanizacije i druga ulaganja.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Registar poreznih obveznika (Porez na dohodak / dobit), i Upisnik poljoprivrednika (najkasnije od 2.11.2020.g., a mladi poljoprivrednici do 2.11.2021.) te upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili poljoprivrednog sadnog materijala, s godišnjom prijavom proizvodnje pri HAPIH najmanje za prethodnu godinu, odgovarajuće ekonomske veličine.

Prijave na natječaj podnose se od 01.02. do 30.03. 2022. godine (izmjene: do 1. 4. 2022.) do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta stojimo Vam na raspolaganju.

Ostali otvoreni natječaji iz Mjere 4

4.1.1. Ulaganja u tov svinja od 01.03. do 27.04. 2022.
4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva od 01.03. do 27.04. 2022.
4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Više o natječaju u nastavku:

Mjera 4.1.1. Sjemenska i rasadničarska proizvodnja

Prihvatljivi korisnici – Tko se može prijaviti na natječaj

Prihvatljivi korisnici Mjere 4.1.1. za sjemeničarsku i rasadničarsku proizvodnju su

Fizičke i pravne osobe

Poduzeća, obrti i proizvođačke organizacije priznate u sektoru, koje su

 • Upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci od objave nacrta natječaja (najkasnije od 2.11.2020)
  • Izuzetak: Mladi poljoprivrednici kao nositelji/odgovorne osobe moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do momenta objave nacrta (najkasnije do 2.11.2021.)
 • Ekonomske veličine gospodarstva
  • od najmanje 6.000 EUR SO u slučaju korisnika koji ulaže u sektor voća, povrća, cvijeća i ukrasnog bilja,
  • od najmanje 8.000 EUR SO u slučaju korisnika koji ulaže u sektor žitarica, uljarica, krmnog ili ljekovitog bilja
 • Upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena / sadnog materijala
 • Imaju proizvodnju sjemena / sadnog materijala pri HAPIH i evidentiranu godišnju prijavu u najmanje za prethodnu godinu
 • Pravne osobe 
  • moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave
  • imati najmanje jednog zaposlenika (puna godišnja satnica) za zadnje odobreno financijsko razdoblje
   • Izuzetak: Proizvođačke organizacije i mladi poljoprivrednici koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • Fizičke osobe
  • Nositelji poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju najmanje 12 mjeseci od objave nacrta natječaja (najkasnije od 2.11.2020)
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede
   • Izuzetak: Mladi poljoprivrednici koji to mogu biti i kraće
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi

Prihvatljivi projekti

U okviru ovog natječaja za Mjeru 4.1.1. prihvatljiva su ulaganja u

 • izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta/kapaciteta za proizvodnju sadnog materijala sa ili bez opremanja
 • podizanje matičnih nasada vinove loze sa ili bez opremanja i/ili;
 • podizanje matičnih nasada voćnih vrsta sa ili bez opremanja i/ili;
 • izgradnju i/ili rekonstrukciju doradbenih i/ili oplemenjivačkih kapaciteta sa ili bez opremanja, koja je prihvatljiva isključivo ako je korisnik koji je upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena registriran kao proizvođač sjemena i/ili
 • mehanizaciju za vlastitu proizvodnju sjemena u svrhu sjemenske proizvodnje korisnika u sklopu poljoprivrednog gospodarstva koja će se koristiti radi proizvodnje/umnažanja poljoprivrednog bilja i/ili f) mehanizaciju za vlastitu proizvodnju
 • sadnog materijala; matične nasade vinove loze ; matične nasade voćnih vrsta

Projekt se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ako projekt sadrži građevinsku komponentu mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima o gradnji. Iznimno se građevinska dozvola mora priložiti najkasnije prije podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

Obveze korisnika nakon ostvarenja potpore iz Mjere 4.1.1.

Korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.

Iznos i intenzitet potpore

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 70.000.000,00 kuna od čega:
  • 50.000.000,00 kuna za sjemensku proizvodnju
  • 20.000.000,00 kuna za rasadničarsku proizvodnju
 • Najniži iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.
 • Najviši iznos bespovratne potpore po projektu iznosi: do 500.000 eura.

Napomene vezano uz iznos potpore:

 • Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta.
 • Korisnici iz sljedećih skupina za potpore veće od 100.000 eura moraju priložiti obvezujuće pismo namjere banke u vrijednosti projekta u cjelini.
 1. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura
 2. Korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i
 3. Korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.
 • Intenzitet potpore je
  • 70% prihvatljivih troškova projekta za mlade poljoprivrednike te ulaganja u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • 50% prihvatljivih troškova projekta za ostale korisnike

Prijave na natječaj

Prijave na natječaj podnose se od 01.02. do 30.03. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za Mjeru 4.1.1. stojimo Vam na raspolaganju.