200 milijuna kuna za ulaganja u tov svinja Mjera 4.1.1.

Mjera 4. Novi natječaj za bespovratna sredstva za poljoprivredu

Objavljen je novi natječaj za bespovratna sredstva za poljoprivredu: Mjera 4 Podmjera 4.1. tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u tov svinja. Putem natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore u iznosu od najmanje 5.000 eura do najviše milijun eura za mikro, male i srednje korisnike te najviše 3 milijuna eura za velike korisnike.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Registar poreznih obveznika (Porez na dohodak / dobit), i Upisnik poljoprivrednika (najkasnije od 06.12. 2020.g., a mladi poljoprivrednici do 6.12. 2021.), uz ispunjavanje ostalih uvjeta Natječaja.

Prijave na natječaj podnose se od 01.03. do 27.04. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak e-nabave putem Portala ponuda. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta stojimo Vam na raspolaganju.

Izmjene od 1.3.2022. Novi rok za prijavu od 15. 03. do 12. 05. 2022. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju u nastavku

Ostali otvoreni natječaji iz Mjere 4

4.1.1. Sjemenska i rasadničarska proizvodnja od 01.02. do 30.03. 2022. 
4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva od 01.03. do 27.04. 2022.
4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi korisnici – Tko se može prijaviti na natječaj

Prihvatljivi korisnici Mjere 4.1.1. za sjemeničarsku i rasadničarsku proizvodnju su

Fizičke i pravne osobe

Poduzeća, obrti i proizvođačke organizacije priznate u sektoru, koje su

 • Upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci od objave nacrta natječaja (najkasnije od 6. 12. 2020)
  • Izuzetak: Mladi poljoprivrednici kao nositelji/odgovorne osobe moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do momenta objave nacrta (najkasnije do 6. 12. 2021.)
 • Ekonomske veličine gospodarstva.
  • Mikro, mali i srednji korisnici: od 8.000 do 250.000 eura
  • Veliki korisnici: Preko 250.000 eura
 • Pravne osobe 
  • moraju biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave
  • imati najmanje jednog zaposlenika (puna godišnja satnica) za zadnje odobreno financijsko razdoblje
   • Izuzetak: Proizvođačke organizacije i mladi poljoprivrednici koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 • Fizičke osobe
  • Nositelji poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju najmanje 12 mjeseci od objave nacrta natječaja (najkasnije od 6. 12. 2020)
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede
   • Izuzetak: Mladi poljoprivrednici koji to mogu biti i kraće
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi

Prihvatljivi projekti

U okviru ovog natječaja za Mjeru 4.1.1. prihvatljiva su ulaganja u

 • izgradnju i opremanje tovilišta za svinje
 • rekonstrukciju i opremanje tovilišta za svinje

Projekt obuhvaća ulaganje u digitalne tehnologije iz točke 1.2.2 Priloga 3 ovoga Natječaja.

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima o gradnji. Iznimno se građevinska dozvola mora priložiti najkasnije prije podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

Obveze korisnika nakon ostvarenja potpore iz Mjere 4.1.1.

Korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.

Iznos i intenzitet potpore

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 200.000.000,00 HRK od čega:
  • 120.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
  • 80.000.000,00 HRK za ulaganja u tov svinja, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)
 • Najniži iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.
 • Najviši iznos bespovratne potpore po projektu iznosi:
  • do 1.000.000 eura za mikro, male i srednje korisnike
  • do 3.000.000 eura za velike korisnike

Napomene vezano uz iznos potpore:

 • Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je u obvezi dokazati planirane izvore financiranja projekta.
 • Korisnici iz sljedećih skupina za potpore veće od 100.000 eura moraju priložiti obvezujuće pismo namjere banke u vrijednosti projekta u cjelini.
 1. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura
 2. Korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i
 3. Korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.
 • Intenzitet potpore je
 • 70% prihvatljivih troškova projekta za mlade poljoprivrednike te ulaganja u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 • 50% prihvatljivih troškova projekta za ostale korisnike

Prijave na natječaj

Prijave na natječaj podnose se od 01.03. do 27.04. 2022. godine do 12:00 sati, a korisnik prije podnošenja zahtjeva za potporu mora provesti postupak nabave putem Portala ponuda. Za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta za Mjeru 4.1.1. stojimo Vam na raspolaganju.