InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike Mjera 6.1.

Kako do 50.000 eura iz EU fondova za mlade poljoprivrednike?

Do sada su provedena tri natječaja iz Podmjere 6.1. P Potpora mladim poljoprivrednicima. Treći natječaj zatvoren je 13. lipnja 2018. godine. Za 2019. i 2020. godinu natječaj za Podmjeru 6.1. na nacionalnoj razini nije planiran. 

Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike iz EU fondova dostupna su putem mjere 6, Podmjere 6.1., Operacije 6.1.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike iz Mjere 6.1. mogu iznositi 20.000 ili 50.000 eura, za 100% ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, kupnju zemljišta, sadnju trajnih nasada i još više aktivnosti, kao i konzultantske usluge. Tko se može prijaviti na natječaj i kako ostvariti potporu pročitajte u nastavku.

Aktualno: Natječaj za mlade poljoprivrednike LAG Lika otvoren do 27. 05. 2020. godine

Otvoreni natječaji: Mjera 6.2. Potpore za pokretanje djelatnosti ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti

Tko se može prijaviti na Podmjeru 6.1.?

Korisnici u mjeri 6.1., tip operacije 6.1.1. su mladi poljoprivrednici. U smislu ove mjere maldi poljoprivrednici su osobe starije od 18 i mlađe od 41 godinu koji nisu nositelji OPG-a dulje od 24 mjesecate imaju stručna znanja iz poljoprivrede. 

Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora imati ekonomsku veličinu   od 8.000 eura do 49.999 eura. Informativni izračun ekonomske veličine: EVPG_kalk_2018_web

Mladi poljoprivrednici ne moraju biti nositelji niti članovi OPG-a koji se prijavljuje na natječaj u trenutku prijave svog projekta. Ukoliko nisu nositelji, projektu se prilaže izjava / ugovor sa sadašnjim nositeljem kojim se mladi poljoprivrednik obvezuje da će preuzeti OPG ako mu bespovratna sredstva budu dodijeljena.

Također, mladi poljoprivrednik koji prijavljuje projekt na mjeru 6.1. ne mora u trenutku prijave imati stručna znanja iz poljoprivrede. Stručna znanja nose dodatne bodove, ali ako ih mladi poljoprivrednik još nema, može aplicirati i steći ih sve do dana isplate posljednje rate bespovratne potpore.

Odgovarajućim stručnim znanjima iz poljoprivrede smatraju se:   srednja, viša ili visoka škola iz područja poljoprivrede ili veterine ili završen tečaj iz ovog područja + 2 godine iskustva u poljoprivredi. Stečenim stručnim znanjima u kategoriji tečaja smatraju se i besplatne edukacije – tečajevi koji se organiziraju u okviru Mjere 1. Programa ruralnog razvoja.

Kako podnijeti zahtjev za potporu?

Da bi se ostvarila bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike iz EU fondova potrebno je podnijeti zahtjev za potporu u vremenu koje u Natječaju odredi Agencija za plaćanja. Do sada su provedena tri natječaja iz mjere 6.1. na nacionalnoj razini i više LAG natječaja za istu mjeru.

Zahtjevu za potporu prilaže se poslovni plan, izrađen po propisanom metodologiji, koji uključuje tekstualni i računski dio. Uz poslovni plan, izrađuje se i druga dokumentacija propisana Natječajem, uz priloge.

Kao i kod drugih natječaja za EU fondove, treba se strogo pridržavati propisanih rokova, uvjeta, uputa i odredbi o propisanoj dokumentaciji. Nema mogućnosti naknadne prijave niti naknadne dopune dokumentacije. Projekti koji nisu udovoljili svim uvjetima već u prvoj, administrativnoj fazi obrade se odbijaju, a preostali “uredni” projekti idu u daljnju proceduru procjene kvalitete poslovnog plana i rangiranja. Broj uspješnih projekata koji ostvaruju bespovratne potpore ovisi o raspoloživim ukupnim sredstvima, a sredstva se raspodjeljuju prema konačnoj rang listi.

Konzultantske usluge za projekte iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1.1 za mlade poljoprivrednike uračunavaju se u troškove projekta i mogu se isplatiti iz bespovratne potpore. Zatražite neobvezujuću ponudu i pripremite svoj projekt uz stručnu pomoć kvalitetno i na vrijeme. 

Koja ulaganja financira podmjera 6.1.?

Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike iz EU fondova dostupna su putem mjere 6.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike iz Mjere 6.1. iznose 20.000 ili 50.000 eura za 100% ulaganja:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I ugovora o EU osim proizvoda ribarstva,
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I ugovora o EU
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući konzultantske usluge pripreme i provedbe projekta.

Iznos i intenzitet potpore, obveze korisnika

Iznos i intenzitet potpore: Korisnik može zatražiti potporu od 20.000 eura ili od 50.000 eura, za neko od gore navedenih prihvatljivih ulaganja.  U oba slučaja potpora je 100% prihvatljivih troškova projekta (do navedenog iznosa).

Obveze korisnika: 

 • Ako korisnik traži potporu 50.000 eura, dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.
 • Ako korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate, bez obveze zaposlenja na OPG, plaćanja doprinosa i poreza na OPG i uz mogućnost zapošljavanja kod drugog poslodavca.

Zatražite neobvezujuću ponudu i pripremite svoj projekt uz stručnu pomoć kvalitetno i na vrijeme. Konzultantske usluge za projekte iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1.1 za mlade poljoprivrednike uračunavaju se u troškove projekta i mogu se isplatiti iz bespovratne potpore.

 

%d blogeri kao ovaj: