Objavljen indikativni Plan natječja iz Programa ruralnog razvoja za 2019. godinu.

Novo ( 1. 10. 2019.)

Izmijenjeni plan objave natječaja Programa ruralnog razvoja 2019

Novo (kolovoz 2019.):

Obavijest Ministarstva poljoprivrede Uprave za ruralni razvoj:  “Indikativni plan objave natječaja za 2019. godinu trenutno je u postupku ažuriranja te će biti objavljen u najskorijem roku.”

Objava Plana natječaja 6.veljače 2019.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 6.veljače 2019. godine Plan raspisivanja natječja za Program ruralnog razvoja za ovu godinu.

Ove godine neće biti natječaja za 6.1.1. (potpora mladim poljoprivrednicima) i 6.3.1. (potpora malim poljoprivrednicima). Međutim, mladi i mali poljoprivrednici dalje se mogu financirati iz Programa ruralnog razvoja i to putem natječaja koje provode 54 lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). Za ove dvije najpopularnije mjere Programa ruralnog razvoja pratite stoga LAG natječaje na našima stranicama.

Za operaciju 4.1.1. također neće biti raspisivani natječaji u 2019. godini, izuzev natječaja za sektor tovnog govedarstva, a Plan natječaja isto tako ne najavljuje niti mjeru 8.6.

Natječaj za popularnu Podmjeru 6.4. Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima najavljen je z svibanj, a za Podmjeru 6.2.Tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti  za lipanj.

Nedavno objavljeni a zatim obustavljeni natječaj za podmjeru 4.4. TO 4.4.1. najavljen je za veljaču.

Indikativni plan objave natječaja za Program ruralnog razvoja, za 2019. godinu u nastavku:

 

Vrijeme objave natječaja Naziv natječaja
kontinuirano Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
kontinuirano Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
kontinuirano 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
kontinuirano 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja
kontinuirano 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
kontinuirano 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija
siječanj 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina (za 16.4.1.)
siječanj 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
veljača 16.1.2. Operativne skupine
veljača 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša Odgođen
veljača 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
veljača 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije Odgođen
veljača 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije Odgođen
ožujak – svibanj Mjeru 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)
ožujak – svibanj Mjera 11 Ekološki uzgoj (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)
ožujak – svibanj Mjera 13  Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)
ožujak – svibanj Mjera 14 Dobrobit životinja (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja)
ožujak 17.1. Osiguranje uroda, životinja i bilja
travanj 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)
travanj 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
travanj 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (mikro, mali i srednji) Odgođen
svibanj 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Odgođen
svibanj 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Odgođen
svibanj 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture Odgođen
svibanj 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda   Odgođen
lipanj 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti Odgođen
lipanj 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta Odgođen
srpanj 4.3.4 Investicije u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća*
srpanj 4.3.5 Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća*
studeni 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Natječaji za potpore u okviru LEADER pristupa objavljuju se na mrežnim stranicama lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova)
* podložno promjenama nakon odobrenja Komisije

Plan objave natječaja 2018

Plan objave natječaja 2017