Povećanje alokacije za treći Natječaj za male poljoprivrednike

Izmjenama Natječja za Podmjeru 6.3. Tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” povećan je iznos raspoloživih sredstava za dodjelu potpora za dodatnih 65 milijuna kuna. Umjesto do sada raspoloživih 279 milijuna kuna alokacija je povećana na ukupno 344 milijuna kuna.

Bespovratna sredstva za 3.000 novih projekata

Nova alokacija bit će dovoljna za financiranje preko 3.000 projekata malih poljoprivrednika, prijavljenih na treći natječaj iz Podmjere 6.3. (Otvoren od 30. kolovoza  do 13. prosinca 2018. godine). U okviru prethodna dva natječaja za tip operacije 6.3.1. ugovoreno je ukupno 2.332 projekta za male poljoprivrednike, koji se sufinanciraju sa 262 milijuna kuna.

Korisnici potpore i prihvatljivi troškovi u Podmjeri 6.3.

Podsjećamo, korisnici potpore u Podmjeri 6.3. tipu operacije 6.3.1. su mala poljoprivredna gospodarstava, ekonomske veličine  od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Bespovratna sredstva u Podmjeri 6.3. mogu se iskoristiti za kupnju domaćih životinja,  višegodišnjg bilja, sjemena i sadnog materijala, gradnju i/ili opremanje prostora (vanjske i unutarnje infrastrukture na OPG) u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade. Bespovratnim novcem iz ove mjere poljoprivrednici financiraju i kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednu mehanizacije, strojeve i opremu te podižu višegodišnje nasade, a mogu izgraditi i opremiti objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

I LAG-ovi dobili priliku

Iz Agencije za plaćanja napominju kako su Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja održali niz edukacija s Lokalnim akcijskim grupama (LAG) te im pripremili paket natječajne dokumentacije za operaciju 6.3.1. kako bi LAG-ovi samostalno mogli provoditi natječaje upravo za ovu mjeru – potporu malim poljoprivrednicima, za koji postoji najveći ineters na terenu. Veliki broj LAG-ova iskoristio je ovu priliku provodeći natječaj za Podmjeru 6.3.   za stanovništvo svog područja obuhvata, ali na žalost ne i svi LAG-ovi koji su to jednako bili u mogućnosti. 

Još jedna šansa

Za sve prihvatljive korisnike koji do sada nisu iskoristili sredstva iz Podmjere 6.3., novi natječaji sukladni Podmjeri 6.3. za mala poljoprivredna gospodarstva očekuju se i 2019. godine, a raspisivat će ih upravo LAG-ovi. Namjeravate li se prijaviti, kontaktirajte nas, pripremite svoj projekt na vrijeme i iskoristite bespovratne potpore iz EU fondova.