Otvoren natječaj za provedbu operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«

Status: Otvoren od 22. srpnja 2016. do 22. studenoga 2016.

Potpore do 30.000,00 eura mogu se ostvariti za izgradnju, opremanje ili rekonstrukciju prodajnih mjesta, nabavu opreme za pakiranje, promotivne aktivnosti i drugo.  ulaganja u prodaju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda (med, tinkture ljekovitog šumskog bilja, briketi, peleti, piljeno i blanjano drvo, drvena galanterija i igračke…)  Prijaviti se mogu obrti i poduzeća koja imaju u ponudi navedene proizvode (djelatnost nije definirana), šumoposjednici, općine, gradovi…Detalje potražite u nastavku.

Pogledajte i detalje otvorenog natječaja za operaciju 8.6.2.„Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Agencija za plaćanja raspisala je 28. lipnja 2016. godine natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih umskih proizvoda«, koji je objavljen i u Narodnim novinama br. 58/2016.

Tko se može prijaviti?

 • šumoposjednici (upisani u Upisnik šumoposjednika)
 • udruge šumoposjednika/šumovlasnika (registrirane sukladno posebnim propisima)
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i
 • jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja
  • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća, te jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja u sklopu ovoga tipa operacije, kao glavni predmet marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, moraju imati proizvod i/ili uslugu šuma s popisa drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma iz Priloga III. Pravilnika

Koje investicije se financiraju?

Materijalni troškovi (minimalno 90% ukupnog iznosa potpore)
 • gradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.)zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama
 • kupnja i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)
 • izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i
 • kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).
Opći troškovi (do 10% ostalih prihvatljivih troškova)
 • usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta, uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu itd.

Iznos i intenzitet potpore

Najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura a najviša 30.000 eura.

Intenzitet javne potpore po projektu unutar tipa operacije 8.6.1, 8.6.2. i 8.6.3 iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Korisnik je dužan izraditi idejni plan marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

Kontaktirajte nas i provjerite sve mogućnosti financiranja Vašeg poslovanja putem bespovratnih potpora. Oblikujte svoj projekt uz profesionalnu pomoć našeg tima i na vrijeme pripremite kvalitetnu projektnu dokumentaciju.

Pogledajte i detalje otvorenog natječaja za operaciju 8.6.2.„Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva