Objavljen drugi  Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Status: Zatvoren, novi natječaj 2020.g.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj  iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma” iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, za provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“

Otvoren natječaj za Podmjeru 8.5.2. Uređenje poučnih staza, vidikovaca… 

Tko se može prijaviti

Prihvatljivi korisnici su:

  • šumoposjednici
  • udruge šumoposjednika
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Za koja ulaganja se može ostvariti potpora?

Prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja:

  • konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika
  • konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća i
  • konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Iznos i i intenzitet bespovratne potpore

Bespovratne potpore mogu iznositi od   5.000 eura do 700.000 eura.

Intenzitet bespovratne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi

Uslijed izmjena Natječaja rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je: od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 5.listopada 2018. godine do 12:00 sati. a