Otvaranje i poslovanje turističke agencije bez poslovnog prostora  

Turistička agencija može poslovati u poslovnom prostoru ili online. Sve pojedinosti otvaranja i poslovanja obje ove vrste turističke agencije propisuje Zakon  o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10, 30/14,89/14 i 152/14:; daje: Zakon)

Pogledajte: Otvoreni natječaj HTZ za bespovratne potpore za turističke agencije 

Vrste turističke agencije

Turistička agencija pruža  usluge organiziranja putovanja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i boravak turista.

S obzirom na pravni oblik, turistička agencija može se registrirati kao obrt, d.o.o. – trgovačko društvo ili  trgovac pojedinac.

Glede načina i mjesta obavljanja poslovanja može biti klasična “brick&mortar” agencija smještena u poslovnom prostoru, odnosno u poslovnici, ili poslovati putem interneta – online.

Razlike i sličnosti “klasične” i online turističke agencije

Razlike između klasične i online turističke agencije na prvi su pogled razvidne i odnose se na prostor obavljanja djelatnosti, ali postoje i razlike vezano za zapošljavanje:

 • Zapošljavanje

Svaka turistička agencija mora imati jednog voditelja poslovnice zaposlenog na puno radno vrijeme.

Internet turistička agencija može, pored voditelja poslovnice, zaposliti najviše još jednu osobu. Brojni su prigovori od strane struke i javnosti na ovu zakonsku odredbu, i njenu upitnu opravdanost.

Za klasičnu turističku agenciju nema ograničenja u zapošljavanju.

 • Prostor

“Klasična” turistička agencija, koja poslovanje obavlja u poslovnom prostoru, mora za taj prostor osigurati uvjete prema vrsti usluga koje pruža. Ova je obveza propisana čl. 9. Zakona.

Online turistička agencija može, dakle,  pružati usluge putniku putem interneta (internet agencija)  i u prostoru stambene namjene u kojemu voditelj poslovnice ima prijavljeno prebivalište. Za sami prostor  u kojemu online turistička agencija obavlja poslovanje, nisu  propisani minimalni uvjeti za uređenje i opremljenost.

Povezano: Plaćanje PDV-a na usluge turističkih agencija iz EU?

Sve ostale obvezujuće odredbe koje se odnose na poslove turističke agencije, iz  Zakona, uz odgovarajuću primjenu Zakona o zaštiti potrošača (NN, broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13) i Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14), primjenjuju se i na internet turističku agenciju.

Uvjeti za otvaranje online turističke agencije

Svaka turistička agencija, pa i online turistička agencija,  mora imati voditelja poslovnice, zaposlenog na puno radno vrijeme. Internet turistička agencija može, ali ne mora, kako je već navedeno, pored voditelja poslovnice, zaposliti najviše još jednu osobu. 

Voditelj poslovnice mora, sukladno čl. 22. Zakona, ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da je državljanin
  • Republike Hrvatske ili
  • druge zemlje članice Europske unije i Europskog ekonomskog prostora ili
  •  strani državljanin koji u Republici Hrvatskoj ima  registrirano vlastito trgovačko društvo ili obrt za pružanje usluga turističke agencije ili ima  odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj,  uz suglasnost Ministarstva
 • da je poslovno sposoban,
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu,
 • da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova rukovoditelja poslovnice,
 • da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu,
 • da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje.
Stručni ispit za voditelja poslovnice

Kako prethodno citirane zakonske odredbe uvjetuju, turistička agencija se ne može otvoriti bez zaposlene osobe koja je položila isključivo stručni ispit voditelja poslovnice. Stručni ispit prema aktualnim propisima, ne može zamijeniti nikakva vrsta niti razina stečene stručne spreme.  Ako ste, dakle, ponosni vlasnik fakultetske diplome iz područja turizma, turističku agenciju ipak ne možete otvoriti bez položenog stručnog ispita;ili zapošljavanja osobe koja ga je položila.

Stručni ispit za voditelja poslovnice  polaže se, nakon savladanog ispitonog programa,  pred ispitnom komisijom koju  imenuje Ministar. Polaže se pri odgovarajućem visokom učilištu.  Ispitni program za voditelja poslovnice također propisuje Ministar, a  objavljuje u »Narodnim novinama«. O položenom stručnom ispit za voditelja poslovnice izdaje se uvjerenje.

Odgovarajuće radno iskustvo

Još jedan od uvjeta za otvaranje turističke agencije, odnosno uvjet koji mora ispuniti budući voditelj poslovnice, jest da ima  dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu. Takvim se iskustvom smatraju poslovi  radnog mjesta čiji opseg uključuje poslove istovrsne poslovima voditelja poslovnice. Prvenstveno su to složeniji i odgovorniji poslovi u svezi sa organiziranjem ili realizacijom usluga u turizmu i ugostiteljstvu te drugi slični poslovi.  Odgovarajuće iskustvo utvrđuje nadležni ured u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za pružanje usluga turističke agencije. (čl. 22. stavak 3. točka 4. Zakona).

Registracija online turističke agencije

Registracija obrta turističke agencije  može se obaviti u Uredu za gospodarstvo Županije ili uredu HITRO.HR, a otvaranje trgovačkog društva kod nadležnog Trgovačkog suda, ili također u  uredu HITRO.HR.