Indikativni plan objave natječaja 2019.

Objavljen je novi, izmijenjeni plan natječaja iz Programa ruralnog razvoja za ostatak 2019.godine. Prema novom indikativnom planu, natječaj za mjeru 6.2. za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti te mjere 6.4. za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti najavljene su za prosinac.

Natječaj za mjeru 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo). te mjeru 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (vezani natječaj sa TOP 4.1.1) najavljeni su za studeni.

Prijedlog objave Naziv mjere Naziv natječaja
kontinuirano Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
kontinuirano Mjera 2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
kontinuirano Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1
Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
listopad Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)

OBJAVLJEN, prijave od siječnja 2020

studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (vezani natječaj sa TOP 4.1.1)

OBJAVLJEN, prijave od siječnja 2020

studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

OBJAVLJEN, prijave od siječnja 2020

studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

NIJE OBJAVLJEN, od 12/2019. nacrt natječaja na javnom savjetovanju

studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
studeni Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
studeni Mjera 19 – Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) Podmjera 19.3. – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije – 19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje
studeni Mjera 19 – Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) Podmjera 19.3. – Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, tip operacije – 19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje
prosinac Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti                         NIJE OBJAVLJEN u 2019.
prosinac Mjera 6 – Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima     NIJE OBJAVLJEN u 2019.
prosinac Mjera 16 – Suradnja 16.1.2. Operativne skupine