Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Status: Zatvoren

Agencija za plaćanja objavila je  10.05.2018. g. natječaj iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Iz mjere 8. objavljen je također i Natječaj za podmjeru 8.5.1. 

Tko se može prijaviti

Prihvatljivi korisnici su:

  • šumoposjednici
  • udruge šumoposjednika/šumovlasnika
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
  • druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Koja ulaganja se mogu financirati iz potpore?

Prihvatljiva ulaganja uključuju radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza i slično.

Visina i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša iznosi 100.000 eura.

Intenzitet potpore može iznositi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Ukupan iznos sredstava

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Rokovi

Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.