InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Intervencija 73.12. – Potpora malim poljoprivrednicima (Mjera 6.3.1.)

Intervencija 73.12. / Mjera 6 Tip operacije 6.3.1.

Potpore malim poljoprivrednicima

Strateški plan ZPP Natječaj najavljen za IV.kvartal 2023.

Strateški plan ZPP 2023-2027 predviđa Intervenciju 73.12, Potpore malim poljoprivrednicima. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Ukupna predviđena alokacija za ovu mjeru je 30.000.000,00 Eura. Nacionalni natječaj je najavljen za IV.kvartal 2023. godine, a ova intervencija provodit će se i putem LAG natječaja.

Više o natječaju u nastavku, a sve druge mjere / intervencije novog Strateškog plana možete pogledati ovdje. Plan objave natječaja za 2023.godinu provjerite na poveznici

Možda ćeVas zanimai: Potpore za mlade poljoprivrednike 2023-2027 Potpore za RAZVOJ nepoljoprivrednih djelatnosi 2023-2027 Potpore za POKRETANJE nepoljoprivrednih djelatnosti 2023-2027

Predmet i cilj natječaja

Cilj ove intervencije je pružanje podrške malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište

Tko se može prijaviti?

  • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ekonomske veličine od 3.000 Eura SO do 10.000 Eura SO za ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 Eura SO za ulaganja u ostalim sektorima. (Umjesto uvjeta EV od 2.000 € do 7.999 €, koji je vrijedio za Mjeru 6.3.1.)

Iznos potpore

  • Visina potpore je od 5.000 eura do 30.000 eura, za 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (Umjesto dosadašnjih 15.000 eura za 100% troškova)
  • Isplata će se vršiti u cijelosti na principu nadoknade, višekratno.

Za što se može iskoristiti potpora?

  • Prihvatljivi su projekti ulaganja u proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda. Primjer: Kupnja traktora i ostale poljoprivredne mehanizacije, opreme, strojeva, kupnja zemljiša i podizanje novih nasada, izgradnja objekata za potrebe poljoprivredne proizvodnje ili prerade, izrada dokumentacije, konzultantske usluge i dr.

Kriteriji bodovanja

  • Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su: ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, utjecaj ulaganja na okoliš, indeks razvijenosti JLS-a i/ili područja sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima, sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
  • Natječajem mogu biti propisani dodatni uvjeti i kriteriji odabira ovisno o predmetu, sektoru i cilju/ciljevima pojedinog natječaja

Obveze korisnika

  • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju

Želite li se prijaviti na natječaj ili Vam treba više informacija obratite nam se s povjerenjem, temeljenim na više od 100 provedenih projekata iz Programa ruralnog razvoja

InterMedia Projekt, s Vama od 2014.


Kontaktirajte nas za više detalja i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta

%d blogeri kao ovaj: