InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Mjera 6.2. Potpore za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama

Kako ostvariti potporu od 50.000 eura za pokretanje ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti?

Drugi Natječaj za mjeru 6.2., za 2020.godinu je ZATVOREN.

Dugo očekivani Natječaj za provođenje Mjere 6 Podmjere 6.2. Operacije 6.2.1. Programa ruralnog razvoja objavljen je 31.01.2018. godine. Natječaj je trebao biti objavljen u lipnju prošle godine ali su uslijedile izmjene pravilnika te je odgođen za prosinac. Nakon što je Pravilnik za mjeru 6.2. izdvojen kao poseban dokument iz prvotno jedinstvenog Pravilnika za mjere 6.1., 6.2. i 6.3., uslijedile su nove izmjene pravilnika te je datum objave pomaknut za siječanj 2018., kada je i uslijedilo raspisivanje.

Kontaktirajte nas za više detalja i pomoć konzultanta u izradi projekta. 

Mjera 6.2. prva je mjera za pokretanje ili razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti koja se u programskom razdoblju 2014.-2020. godine provodi u Hrvatskoj, na temelju Programa ruralnog razvoja. Uvjeti i pogodnosti koje ova mjera nudi atraktivni su za sve one koji razmišljaju o pokretanju djelatnosti ruralnog turizma, ili neke druge dopunske djelatnosti na OPG pa ne čudi veliki interes potencijalnih korisnika za istu.

Mjera 6.2. je jednako kao i OPG-ovima, namijenjena i obrtnicima i poduzetnicima koji pokreću nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama.

U okviru mjere 6.2. mogu se ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 eura i to za 100% prihvatljivih troškova, a prijaviti se mogu potencijalni korisnici koji ispune određene uvjete.

Uvjeti za prijavitelje na Podmjeru 6.2.

 •  Upisnik poljoprivrednih gospodarstava: Nadalje, uvjet za sve prijavitelje da najmanje godinu dana na dan prijave projekta budu upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
 • Ekonomska veličina: Propisana je minimalna ekonomska veličina prijavitelja od najmanje 1.000 eura (maksimalna ekonomska veličina nije ograničena).
 • Pravni oblik: Prijaviti se mogu OPG-ovi, obrti, poduzeća i druge pravne osobe koji ispunjavaju navedene uvjete.
 • Porezi i doprinosi:
  • Dodatni uvjeti  za fizičke osobe (obrti i OPG) su da osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora, najkasnije na dan predaje projekta, biti upisana u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti”   (porez na dohodak ili porez na dobit) te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje  po bilo kojoj osnovi.Odredba za doprinose ne odnosi se na umirovljenike, koji inače ne plaćaju doprinose, a odredba o upisu u RPO odnosi se na sve. Više: RPO – porezi i doprinosi u OPG 
   • Pravne osobe (d.o.o.), za koje se i podrazumijeva da su upisane u RPO, dodatno moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje.
 •  Diverzificirana djelatnost nije pokrenuta: Uvjet za prijavitelje i projekte na podmjeru 6.2. je da djelatnost za koju traže potporu još nije pokrenuta, odnosno da nije izdano niti je u postupku izdavanje rješenja nadležnog tijela za obavljanje te djelatnosti.  Za one koji već imaju pokrenutu  djelatnost ruralnog turizma dostupna su bespovratna sredstva Podmjera 6.4.
 • Opći uvjeti:

Svi prijavitelji u trenutku prijave moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća; imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu RH, ne smiju biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca te ne smiju biti “poduzetnici u teškoćama”.

Korisnik i nositelj nove djelatnosti

Svaki korisnik mora u zahtjevu za potporu definirati nositelja diversificirane djelatnosti.

 • Korisnik  je poljoprivredno gospodarstvo koje je podnijelo Zahtjev za potporu i koje je izravno odgovorno za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta
 • Nositelj diversificirane djelatnosti je član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva koji će provoditi aktivnost za koju se podnosi Zahtjev za potporu
  • Za korisnika OPG – nositelj diversificirane djelatnosti može biti nositelj ili član OPG-a, koji se mora diversificirati sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima (Narodne novine, broj 76/14)
  • Za korisnika OBRT – nositelj diversificirane djelatnosti može biti vlasnik/suvlasnik obrta
  • Za korisnika PRAVNU OSOBU – nositelj diversificirane djelatnosti je odgovorna osoba zaposlena u toj pravnoj osobi.

I korisnik i nositelj diversificirane djelatnosti moraju  zadovoljiti uvjete prihvatljivosti propisane Pravilnikom i  Natječajem.

Bodovi – kriterij za ocjenjivanje projekta iz Podmjere 6.2.

Za ocjenjivanje projekata iz podmjere 6.2. predviđen je raspon od 0 do 100 bodova, a minimalan potreban broj bodova je 40. Svi oni čiji projekti ne ostvare minimalno 40 bodova bit će eliminirani u prvoj, administrativnoj fazi obrade, tako da ovaj broj bodova svi korisnici mogu smatrati još jednim uvjetom za prijavu.

No kod očekivano velikog broja potencijalnih korisnika nije dovoljno zadovoljti minimum uvjeta. Pretpostavka je da će prijavljenih za potporu biti više nego je to moguće financirati iz raspoloživog fonda sredstava, pa korisnici prije odluke o prijavi mogu preliminarno provjeriti stanje bodova svog projekta.

Popis kriterija za vrednovanje projekta, broj moguće ostvarivih bodova i ostale pojedinosti vezane za bodovanje projekata iz podmjere 6.2. nalaze se u Prilogu 4.  Natječaja za provođenje Mjere 6. Podmjere 6.2. Operacije 6.2.1. Prilog 4 dio je natječajne dokumentacije, koju možete preuzeti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Obveze nakon isplate potpore

Osim uvjeta za prijavu na podmjeru 6.2. korisnici koji ostvare bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 eura preuzimaju na sebe i određene obveze. Tako prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate obveze korisnika i nositelja diversificirane djelatnosti su:

Obveze korisnika:

 • mora biti upisani u Upisnik poljoprivrednika
 • mora pripadati ekonomskoj veličini od najmanje 1.000 eura
 • fizičke osobe (OPG i obrti):  nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti  Više o iznosima poreza i doprinosima za OPG 
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika

Obveze nositelja diversificirane djelatnosti

(nove djelatnosti ruralnog turizma ili druge nepoljoprivredne djelatnosti)

 • plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili nepoljoprivredne djelatnosti koja je predmet projekta
 •  imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje
 • ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Prihvatljivi sektori, aktivnosti i troškovi u Podmjeri 6.2.

Aktivnosti projekta iz podmjere 6.2. moraju se odvijati u prihvatljivim sektorima – u svrhu pokretanja djelatnosti iz jednog od prihvatljivih sektora. Prihvatljivi sektori su:

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda  

Rezultat prerade (izlazni proizvod)  mora biti »nepoljoprivredni proizvod« što znači proizvod koji nije naveden na popisu iz Priloga I. UFEU.

2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima,

u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

3. sektor turizma u ruralnom području 

 • Projekti pokretanja ruralnog turizma se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika
 • Projekti pokretanja ruralnog turizma se moraju provoditi u naseljima koje pripada  jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.
 • Projekti pokretanja ruralnog turizma prihvatljivi su samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i u  nerazvrstanim naseljima, sukladno nadležnim propisima.

4. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta 

Popis svih prihvatljivih aktivnosti i troškova projekta u Podmjeri 6.2.  Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima provjerite na poveznici.

%d blogeri kao ovaj: