Formirana inicijalna rang lista za tip operacije 6.3.1. za mala poljoprivredna gospodarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) započela je 12.veljače 2019. godine s dostavom obavijesti o poziciji na inicijalnoj rang listi za treći natječaj iz podmjere 6.3. za mala poljoprivredna gospodarstva. Obavijesti se dostavljaju prijavljenim potencijalnim korisnicima putem e-maila.

APPRRR je zaprimila  sve zahtjeve za potporu podnesene za Natječaj za tip operacije 6.3.1.  , otvoren do 13. prosinca 2018. godine te je nakon zaprimanja svih zahtjeva formirala  rang listu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova sukladno kriterijima odabira. Temeljem inicijalne rang liste, raspoloživa su sredstva za korisnike do broja 3082 inicijalne rang liste.

Obavijesti o poziciji na inicijalnoj rang listi koje se dostavljaju korisnicima putem e-maila su informativnog karaktera te  se pozicija na rang listi se može mijenjati

Nakon formiranja inicijalne rang liste tek slijedi provedba administrativne kontrole zahtjeva za potporu, po redoslijedu na rang listi formiranoj temeljem broja bodova koje si je korisnik dodijelio u AGRONET-u. Rang lista za Podmjeru 6.3. se ažurira temeljem stvarno utvrđenih podataka u administrativnoj kontroli tijekom koje se može umanjiti broj bodova i iznos potpore navedene u zahtjevu i uključiti u administrativnu obradu zahtjeve za potporu za koje inicijalno nije bilo dostatnih sredstava.

Provjerite novi Plan natječaja Programa ruralnog razvoja za 2019.g.

Obavijesti o poziciji na inicijalnoj rang listi koje se dostavljaju korisnicima putem e-maila su informativnog karaktera te  se pozicija na rang listi se može mijenjati. Nakon administrativne obrade sklopit će se ugovor o financiranju sa svim korisnicima koji zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom i Natječajem, prešli su prag prolaznosti na kriterijima odabira sukladno Prilogu 4 Natječaja za Podmjeru 6.3. a za koje ima dovoljno raspoloživih sredstava. Temeljem inicijalne rang liste, raspoloživa su sredstva za korisnike do broja 3082 inicijalne rang liste.