Natječaj za Podmjeru 3.2. Tip operacije 3.2.1.

Status natječaja: Zatvoren

Prijave se podnose od  5. prosinca 2018. u 12:00 sati do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati,

Agencija za plaćanja objavila je 6.11.2018.godine po prvi puta natječaj za bespovratna sredstva iz Podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“ provedba tipa operacije 3.2.1 „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“.

Riječ je o potporama za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti informiranja i promoviranja provode se s ciljem poticanja potrošača na kupovinu prehrambenih proizvoda obuhvaćenih programom kvalitete. Ove aktivnosti trebaju ukazati i na posebne značajke ili prednosti prehrambenog proizvoda, posebno u smislu kvalitete, posebne metode proizvodnje, dostizanja visokih standarda vezanih uz dobrobit životinja i poštivanja okoliša.

Prihvatljive aktivnosti i s njima povezani troškovi su:

  1. organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
  2. sudjelovanja korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
  3. organizacija radionica, seminara i konferencija
  4. sudjelovanja korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama
  5. izrada promotivnih materijala
  6. izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda
  7. zakup oglasnog prostora
  8. informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.

Napomena: Troškovi organizacije sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja te radionica, seminara i konferencija prihvatljivi su do 5 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici bespovratne potpore

  1. skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet);
  2. udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Kod podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju dokazati da više od 50 % članova skupine/udruge sudjeluje u sustavima kvalitete/ekološkoj proizvodnji.

Korisnik ispunjava uvjete prihvatljivosti na ovom Natječaju ako najmanje jedan član skupine proizvođača/udruge ima Odluku o dodjeli sredstava ili je podnio zahtjev za potporu na natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“.

Više o oznakama kvalitete       Više o sustavu ekološke proizvodnje

Financijska alokacija, iznos i intenzitet bespovrane potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom natječaju iznosi 10.700.000,00 kuna.

Iznos potpore po korisniku: Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet bespovratne potpore iznosi do 70 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Rokovi

Prijave (prvi dio zahtjeva) za bespovratne potpore iz Podmjere 3.2. Tip operacije 3.2.1. zaprimaju se od  5. prosinca 2018. u 12:00 sati do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati, putem AGRONET-a.