Objavljen prvi natječaj za operaciju 3.1.1.  Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje  

Status: Zatvoren

Otvoren od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“.

Prihvatljivi korisnici:

aktivni poljoprivrednici koji će nakon podnošenja Zahtjeva za potporu prvi put biti uključeni u:

  • EU ili nacionalni sustav kvalitete
    • sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla;
    • sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta;
    • sustave neobaveznih izraza kvalitete sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu)
  • sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje te neće biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa osim pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa.«

Prihvatljivi troškovi

a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje

b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje

c) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.«

Iznos i intenzitet potpore

Javna potpora odobrava se na period do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje, u protuvrijednosti u kunama prema tečaju, a čija se razina određuje u skladu s razinom prihvatljivih troškova iz Zahtjeva za potporu.

Intenzitet potpore iznosi 100%.

Rokovi

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017.

Poveznice na vezane dokumente: