170 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Podmjere 8.6. za preradu drva te ulaganje u šumarske tehnologije

Aktualno: Novi natječaj za Mjeru 8.6.2. u prosincu 2021.

Agencija za plaćanja objavila je 29.06.2018. dva nova natječaja iz Mjere 8, Podmjere 8.6. Programa ruralnog razvoja. Radi se o natječaju za tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima  te 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva. Prijave na oba natječaja zaprimaju se od  20. kolovoza do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Sukladno novom Pravilniku za Mjeru 8, Podmjeru 8.6. danas su objavljena dva natječaja za sektor šumarstva i prerade drva i to:

1. Mjera 8. Podmjera 8.6. Tip operacije 8.6.1

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Korisnici za tip operacije 8.6.1.su šumoposjednici; udruge šumoposjednika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima

Svi moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije ako upotreba predmeta ulaganja zahtjeva tu obavezu

ako je korisnik projekta udruga šumoposjednika, najmanje jedan član udruge mora biti licenciran izvoditelj radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 5.000 do 700.000 eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva; za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumskouzgojne radove; za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnoh proizvoda; za izgradnju objekata i opći troškovi uključujući usluge konzultanta.

2. Mjera 8. Podmjera 8.6. Tip operacije 8.6.2. 

Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Korisnici Mjere 8 Tip operacije 8.6.2. su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva ( NKD 2007 područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda)

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti) iznosi od 10.000 do 1.000.000 eura Intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Prihvatljivi troškovi:  U okviru natječaja za Mjeru 8.6.2. prihvatljiva su ulaganja u nove i rabljene strojeve, alat, uređaje i opreme za predindustrijsku preradu drva; za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.); instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.) te opći troškovi. uključujući usluge konzultanta.

Prijave na natječaje za mjeru 8.6.1. i mjeru 8.6.2.  zaprimaju se od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.