InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Bespovratna sredstva za obrtnike i poduzetnike u 2018. i 2019.godini

Kako povući sredstva iz EU fondova=

Prilike za bespovratno financiranje poslovanja u 2018. i 2019. godini

Bespovratne potpore za obrtnike i poduzetnike iz EU fondova

Aktualni natječaj: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II    

U 2018. godini poduzetnicima i obrtnicima stavljeno je na raspolaganje 200.000.000,00 kn za kupnju i razvoj informatičkih programa i opreme, putem natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije.

Putem natječaja Www vaučeri za MSP  poduzetnicima i obrtnicima stavljeno je na raspolaganje 15.200.000,00 kuna bespovratnih sredstava za izradu ili unapređenje poslovnih web stranica i web shopova.

Natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP  raspisan je za dodjelu ukupno 511.000.000,00 HRK poduzetnicima u sektoru prerađivačke industrije i djelatnosti Informacije i komunikacije.

Poduzetnici i obrtnici koji se bave predindustrijskom preradom drva i/ ili šumskouzgojnim radovima mogli su u 2018. godini iskoristiti sredstva iz Mjere 8., Podmjere 8.6. Programa ruralnog razvoja.  Bespovratna sredstva iz mjere 8.6. dodjeljuju se za nabavu novih strojeva i opreme, izgradnju i opremanje proizvodnih objekata i dr.

Prilike za bespovratne potpore u 2019. godini

Aktualni natječaj: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II    

Natječaj Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2 otvoren je od 30.10.2018 sve do 29.06.2020. godine.  Ukupna raspoloživa bespovratna sredstava za ovaj natječaj iznose: 134.000.000,00 kn, a dostupna su poduzetnicima i obrtnicima za nastupe na međunarodnim sajmovima, istraživanje inozemnog tržišta i dr.

Od 15. veljače 2019.godine otvara se za prijave Natječaj Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza. Putem ovog natječaja bespovratne potpore poduzetnicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od   150.000.000,00 kuna dodijelit će se za aktivnosti pripreme lansiranja proizvoda/usluge i prilagodbe razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, a prihvatljivi troškovi su troškovi plaća osoblja i dr.

Aktualno: Objavljen Plan natječaja OP Konkurentnost i kohezija za 2019.

Za razvoj turističke djelatnosti (ruralni turizam) pravnim i fizičkim osobama dostupne su bespovratne potpore iz Podmjere 6.4. Programa ruralnog razvoja. Za početnike u turizmu na raspolaganju je Podmjera 6.2. Za ulaganja u turizmu dostupne su također i nacionalne potpore Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice. Navedene mjere i programi bit će dostupni i u 2019. godini.

Napominjemo i mjere samozapošljavanja, aktualne i u 2019. godini, u okviru kojih svi oni koji su na početku svog poduzetničkog puta mogu zatražiti minimalno 55.000 kuna bespovratne potpore samozapošljavanje – za otvaranje obrta ili poduzeća, nabavu opreme, troškove računovodstva, najma i sl., te troškove svojih doprinosa za 11 mjeseci.

U svim navedenim natječajima konzultantske usluge su prihvatljivi trošak, dakle, mogu se financirati iz potpore. Zatražite više informacija i pripremite svoj projekt uz stručnu pomoć kvalitetno i na vrijeme

Novi natječaji u 2019. godini

Aktualno: Objavljen Plan natječaja OP Konkurentnost i kohezija za 2019.

Za 2019.godinu su  najavljeni  i natječaji  Inovacije u S3 područjima”  te Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II za područja: Zdravlje i kvaliteta života, Energija i održivi okoliš, Promet i mobilnosti, Sigurnost, Hrana i bioekonomija.

Slijede pozivi Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri) i  Integrator.

Plan natječaja za 2019. godinu  donosi indikativne iznose i intenzitet  bespovratnih sredstava, vrstu  aktivnosti i troškova kao i očekivani datum raspisivanja pojedinih atječaja. Pratite nas i doznajte na vrijeme za sve mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava za svoje poslovanje.

%d blogeri kao ovaj: