Podmjera 6.3. Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Do sada su provedena tri natječaja iz Podmjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Treći natječaj, za 2018.godinu, zatvoren je 13. prosinca 2018.godine te se 2019. godine očekuje raspisivanje novih natječaja od strane LAG-ova.

Dobro pripremljen projekt i ranija predaja zahtjeva povećavaju šansu za dobivanje sredstava. Zatražite dodatne informacije i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme uz našu stručnu pomoć.

Trošak konzultanta moguće je zaračunati u cijelosti  nakon ostvarivanja potpore. Zatražite ponudu i pripremite se na vrijeme.

Najvažnije informacije o Podmjeri 6.3.1.

Korisnici potpore su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura.

Provjera ekonomske veličine uz pomoć FADN kalkulatora:  FADN_kalkulator_2017

Novi FADN kalkulator: EVPG_kalk_2018_web

Iznos potpore: U okviru Podmjere 6.3. Tip operacije 6.3.1. potpora iznosi 15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti, i to za 100% prihvatljivog ulaganja.  

Prihvatljiva ulaganja su:

1. Kupnja domaćih životinja,  višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

2. Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda (proizvoda iz Priloga I. osim proizvoda ribarstva)

3. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (udio troška nije ograničen!)

4. Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (moguća kupnja novih i polovnih strojeva, opreme i mehanizacije)

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

AKTUALNO: Objavljen natječaj za mjeru 6.3. za 2018.godinu

Kriteriji ocjenjivanja na natječaju iz 2017.godine

  • 10 – 15 dodatnih bodova ostvaruju korisnici koji su nezaposleni i prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje te oni koji su obveznici doprinosa s osnova poljoprivrede
  • 15 dodatnih bodova ostvaruju projekti ulaganja na otocima i poluotoku Pelješcu ili brdsko planinskim područjima.
  • 5 bodova ostvaruju projekti koji uključuju projekti koji uključuju najmanje 10% a najviše 30% aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore i/ili uštedu energije.
  • Različit broj bodova ostvaruje se ovisno o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, te ovisno o indeksu razvijenosti JLS na kojoj se provode aktivnosti.

Novo razvrstavanje po indeksu razvijenosti od 1.1. 2018.!

Iskustva iz prošlih natječaja

Prvi natječaj iz podmjere 6.3. TO 6.3.1. za male poljoprivrednike, objavljen 2015. godine bio je najpopularniji te godine te na isti javilo najviše korisnika od svih raspisanih natječaja – 1.475 poljoprivredna gospodarstva. Korisnici su dobili odluke o dodjeli sredstava, najveći dio je zatražio i dobio isplatu prve rate za provođenje projektnih aktivnosti, a dosta projekata završeno je i isplaćeno u cijelosti.

Za drugi natječaj izdane su privremene odluke o dodjeli te je formirana Privremena rang lista korisnika iz 2. Natječaja Podmjera 6.3. 

Popis korisnika 6.3.1._prvi natječaj

 Zatražite dodatne informacije i neobvezujuću ponudu i ne propustite priliku za bespovratna sredstva.