Objavljeni novi natječaji za Podmjeru 4.2. TO  4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Status:  Zatvoren 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  28.5.2018. g. natječaje za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ za objekte malog kapaciteta za preradu mlijeka te  za  objekte za proizvodnju ulja.

Svrha ovih natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po svakom natječaju (mini mljekare i uljare) iznosi 75.000.000 kuna.

Iznos i intenzitet potpore

 • Iznos

Za mljekare: Vrijednost potpore po projektu za mini mljekare iznosi od 15.000 EUR do 1.000.000  eura.

Za uljare: Vrijednost potpore za uljare po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 eura.

 • Intenzitet

Intenzitet potpore po projektu, jednako za mljekare i za uljare, iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji su:

a) Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (dalje: Prilog I), prije objave Natječaja, uključujući početnike

b) Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje još nisu  registrirane za preradu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog  zahtjeva za isplatu (na kraju projekta)  budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Prilog

c) Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

“Početnik” je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine.

Ako je korisnik fizička osoba – OPG, početnikom se smatra korisnik koji ima upisanu dopunsku djelatnost u Upisnik dopunskih djelatnosti kraće od dvije godine ili ima Rješenje o upisu u upisnik registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom pri Ministarstvu zdravstva kraće od dvije godine.

Ako je korisnik fizička osoba – obrt, početnikom se smatra korisnik koji ima upisanu djelatnost prerade u Obrtni registar kraće od dvije godine.

Dodatni uvjeti za pravne osobe

 • Pravne osobe početnici: moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Proizvođačke organizacije: moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Ostale pravne osobe:  Moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (za 2017.godinu)

Dodatni uvjeti za fizičke osobe: 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta mora

 • biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (Porez na dohodak – prema poslovnim knjigama ili paušalno ili porez na dobit)
 • mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Prihvatljivi projekti:

 • Uljare

Prihvatljivi su projekti za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od:
a) maslina
b) tikva (buča) uljarica i
c) voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa.

 • Mljekare

Prihvatljivi su projektu ulaganja u male mljekare. “Male mljekare” su objekti za preradu mlijeka čija ulazna sirovina ne prelazi 10 000 litara mlijeka dnevno.

Prihvatljivi troškovi – prihvatljiva ulaganja

a) Materijalni troškovi

Za  mljekare:

 • građenje/rekonstrukcija i opremanje prostora
  • objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekaza koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina
  • objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • kupnja novih gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva

Za mini uljare

 • građenje/ rekonstrukcija i opremanje prostora :
  • objekata za preradu i ostali gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađevina
  • objekata za preradu nusproizvoda nastalih u procesu proizvodnje ulja
  • objekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • kupnja novih gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

Napomena: Samostalna ulaganja u kupnju gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme kao i samostalna ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za  za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda nisu prihvatljiva.

b) Opći troškovi

Jednako za uljare i za mljekare:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata – izrade poslovnog plana i prijave na Natječaj i
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

c) Nematerijalni troškovi

Obvezna dokumentacija

Ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000,00 kuna i/ili se radi o zajedničkom projektu korisnik je dužan izraditi poslovni plan

Korisnik u trenutku prijave na natječaj, između ostalog,  mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je jedna od aktivnosti gradnja objekta.