Seoski turizam – Što je potrebno za otvaranje ruralne kuće, apartmana ili soba na OPG  

Seoski turizam (agroturizam) prepoznat je među brojnim poljoprivrednicima kao odlična prilika za dodatne prihode na OPG. Osim domaće hrane, pića i rekreacije za goste, u agroturizmu se mogu nuditi i usluge smještaja i to u objektima: ruralna kuća za odmor, apartmani, sobe, kamp ili kamp odmorište te kamp odmorište – robinzonski smještaj.  Objekti na OPG u kojima se nude samo ugostiteljske usluge, bez smještaja, su izletište i kušaonica.

Otvoren natječaj za bespovratne potpore za ruralni turizam za 2020.godinu: Podmjera 6.2. i Podmjera 6.4.  

Registracija ruralne kuće, apartmana i soba na OPG

Apartmani, sobe i ruralna kuća za odmor su vrste  objekata za smještaj u agroturizmu – turizmu na OPG, pa se za registraciju primjenjuje postupak kao za ostale takve objekte. Koji su uvjeti za registraciju apartmana i soba, koja Vam je dokumentacija potrebna, koji su koraci u registraciji i druge detalje potražite na poveznici 

Objekti na OPG u kojima se nude samo ugostiteljske usluge, bez smještaja, su izletište i kušaonica. Više: Izletište i kušaonica na OPG

Ponuda u objektima ruralna kuća, apartmani i sobe na OPG

Između apartmana/soba u agroturizmu i onih u domaćinstvu razlika je u tome što oni na opg, uz smještaj, moraju nuditi gostima i hranu i piće. Isto vrijedi i za ruralnu kuću. Svi objekti u seoskom turizmu moraju imati ugostiteljske usluge, dakle, gostima pripremati i usluživati topla i hladna jela, pića i napitke. Uz ugostiteljske usluge i smještaj objekt registriran kao ruralna kuća, apartmani ili soba dodatno, ali ne i obvezno, može u ponudi imati i dodatne sadržaje,  u vidu raznih rekreativnih aktivnosti.

Ugostiteljska ponuda 

Ugostiteljska ponuda općenito u svim objektima u seoskom turizmu,  pa tako i ruralnoj kući, apartmanima i sobama na OPG, uključuje domaća jela, pića i napitke,  uobičajene za kraj u kojem se OPG nalazi i to iz pretežito vlastite prozvodnje.  Pretežito vlastita proizvodnja podrazumijeva:

 • poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja),
 • poljoprivredne proizvode kupljene od drugih poljoprivrednih gospodarstva upisanih u Upisnik poljoprivrednika,
 • šumske proizvode, samoniklo bilje, gljive, puževe, žabe, ribe i druge vodene i morske organizme te divljač, koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi.

Za pripremu domaćih jela, pića i napitaka (brašno, riža, margarin, maslac, ulje, sol, svi začini, šećer, mineralna voda, čaj, kava i slično – u pravilu sve ono što se uobičajeno ne proizvodi na poljoprivrednim gospodarstvima) agroturizam može koristiti proizvode koji nisu pretežito vlastite proizvodnje.

Podmjera 6.2. Potpore za pokretanje ruralnog turizma

Dodatna ponuda 

Seoski turizam ili agroturizam privlačan je turistima ponajviše upravo radi dodatnih sadržaja. Uz domaću hranu i piće, turisti žele doživjeti iskustvo života na selu “iz prve ruke”. Ruralna kuća, apartmani i sobe tako mogu u svoju ponudu  uključiti razne dodatne sadržaje, koji će zasigurno povećati atraktivnost objekta, i to turističke usluge radi odmora i rekreacije turista i to: 

Za najviše 80 turista istodobno:

 • usluge poljoprivredne, šumarske, športsko-rekreativne, edukativne i slične aktivnosti koje su vezane uz seljačko gospodarstvo (sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i sl.,
 • lov i ribolov, vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti kao i iznajmljivanje sredstava, pribora i opreme za te aktivnosti,
 • provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, tradicijske obrte i sl.,
 • prezentacija poljoprivrednoga gospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru istog, posjete registriranim privatnim etnozbirkama i sl.)

Za najviše 50 turista istodobno:

 • organiziranje izleta

Za organiziranje izleta objekti za smještaj u agroturizmu moraju  ispuniti sve odredbe iz Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na turističke agencije (članak 14 – članak 17 Zakona).

Za pružanje turističkih usluga OPG je dužan ishoditi rješenje o odobrenju od nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga.

Kapacitet 

Smještaj – Ruralna kuća za odmor, apartmani i sobe na OPG mogu pružati smještaj u  najviše deset soba, odnosno za 20 gostiju istodobno, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti i/ili usluge smještaja.

Kamp i/ili kamp-odmorište može imati  20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koji se broj ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti.

Ugostiteljske usluge – Objekti u agroturizmu mogu pružati ugostiteljske usluge  za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno.  Iznimno se usluge mogu pružati i za više od 80 osoba (izletnika) radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija najviše pet godišnje, uz prijavu  turističkoj inspekciji Ministarstva najkasnije tri dana prije započinjanja.

Dodatni sadržajiTurističke usluge radi odmora i rekreacije turista koje su prethodno nabrojane, objekt seoskog turizma može nuditi za najviše 80 turista istodobno. s iznimkom organiziranja izleta, koji se mogu nuditi najviše 50 turista istodobno.

Uvjeti za ruralnu kuću, apartmane i sobe u seoskom turizmu

Svi objekti za smještaj u agroturizmu /seoskom turizmu moraju  ispunjavati

 • (opće) minimalne uvjete
 • minimalne uvjete za vrstu objekta
 • uvjete za kategoriju

Svi ovi uvjeti propisani su Pravilnikom.

Minimalni (opći) uvjeti, koji vrijede za sve objekte na OPG pa tako i ruralnu kuću, apartmane i sobe na OPG, odnose se na uobičajene propise sigurnosti, funkcionalnosti, čistoće i urednosti, kako unutrašnjosti tako i vanjskog izgleda. Specifičnost za objekte na OPG je  da moraju biti uređeni i opremljeni u skladu s tradicijom kraja u kojem se nalaze.

Minimalni uvjeti za vrste ruralna kuća za odmor, apartmani i sobe kao i uvjeti za kategoriju nalaze se u prilogu Pravilnika i objekt ih mora u cijelosti ispuniti, pa je prije opremanja objekta svakako obvezno proučiti ovaj dokument. 

Iz minimalnih uvjeta u nastavku izdvajamo neke odredbe:

 • Priprema i usluživanje hrane i pića

U agroturizmu jelo se mora pripremati i usluživati na OPG-u. Prostorija za pripremu i blagovaonica mogu biti zasebno ili iste one koje koristi OPG za sebe. Objekt koji uslužuje ljeti umjesto blagovaonice može imati prostor za usluživanje na otvorenom. Minimalni uvjeti propisuju minimalne dimenzije prostorije,  otvora, vrste i materijala opreme za rad i dr.

 • Smještaj

Pravilnikom su propisani sastav i površina modula za apartmane, sobe i ruralnu kuću za odmor, zasebno za svaku kategoriju (2, 3 ili 4 sunca). Propisuju se i uvjeti za namještaj, usluge čišćenja, mijenjanja posteljine, ručnika i dr.

Dodatni sadržaji u ruralnoj kući za odmor – Ruralna kuća za odmor obvezno ima i terasu, balkon ili slično, s vrtnom garniturom za sjedenje prilagođena kapacitetu ruralne kuće za odmor. Za više kategorije (3 ili 4 sunca) propisano je i više dodatnih sadržaja (za 3 sunca  uređeno mjesto za roštilj na način da se izbjegne požar; za 4 sunca bazen ili hidromasažna kada).

 • Parking

Parkiralište za prihvat gostiju uvjet je za 3 i 4 sunca, a iznimka je objekt nedostupan za promet vozila ili sa zabranom prometa vozila, koji ne mora imati parkiralište.

Kategorizacija ruralne kuće, apartmana i soba u agroturizmu

Oznaka kategorije je sunce. Vrste Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor (kao i kamp) imaju tri kategorije: dva, tri i četiri sunca. Uvjeti za kategoriju propisani su, zajedno s minimalnim uvjetima za vrstu, u  prilozima Pravilnika.

Oznaka kvalitete

U agroturizmu se za vrste: Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuću za odmor i Kamp na zahtjev OPG-a može dodijeliti i oznaka kvalitete. Oznaka kvalitete dodjeljuje se objektu koji ispunjava uvjete na višoj razini od propisanih za vrstu i kategoriju (također propisano u  prilozima Pravilnika.) Oznaka kvalitete u agroturizmu je Q

Potpore za seoski turizam

Za razvoj seoskog turizma / agroturizma dostupna su i bespovratna sredstva iz EU fondova i to u sklopu mjere 06; podmjere 6.2 i podmjere 6.4. Programa ruralnog razvoja, koje potiču turizam u ruralnim područjima.

Više na poveznicama: Podmjera 6.2.   Podmjera 6.4.

Slika:  canborrell.com

Pravni propisi

S obzirom na povremene izmjene pravnih propisa, u trenutku pokretanja seoskog turizma svakako provjerite trenutno važeće varijante dolje navedenih propisa. Ažurirani popis važećih propisa nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede Ministarstva zdravstva.

 • Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu  (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti  (NN 85/15, 121/16)
 • Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN 84/15)
 •  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/2016)
 • Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/2014).