Tržišna potpora

Mjerama tržišno-cjenovne politike utječe se na stabilnost domaćeg tržišta poljoprivrednih proizvoda, uz istodobno jačanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede.

Bespovratne potpore za poljoprivrednike – natječaji u najavi

Mjere tržišno-cjenovne politike jesu:

 1. Uređenje unutarnjeg tržišta poljoprivrednih proizvoda

  • tržišne intervencije koje se provode javnim intervencijama, potporom privatnom skladištenju, posebnim interventnim mjerama, prilagodbom ponuda zahtjevima tržišta, sustavom proizvodnih ograničenja i sustavom posebnih pomoći
  • pravila koja se odnose na proizvođačke i sektorske organizacije
  1. Uređenje vanjskog tržišta poljoprivrednih proizvoda ili trgovinu s drugim zemljama odnose se na uvoz ili izvoz poljoprivrednih proizvoda i provodi se  izdavanjem uvozno/izvoznih dozvola i raspodjelom carinskih kvota.
  2. Izravna potpora
  • plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima za obavljanje poljoprivredne aktivnosti radi potpore dohotku.

Više:

Vinska omotnica u Hrvatskoj

Školska shema 

Pravni propisi:

  • Zakon o poljoprivredi (NN 149/09, 127/10, 50/12, 120/12)
  • Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/1314/14)