Što je izravna potpora

Izravna potpora naziv je financijske potpore koja se svake godine dodjeljuje poljoprivrednicima za biljnu i/ili stočarsku proizvodnju, kao potpora njihovom dohotku.

Izravna potpora primjenjuje se u Hrvatskoj od ulaska u EU, kada je zamijenila dotadašnji nacionalni sustav potpora u poljoprivredi,  budući da je, ulaskom u  EU,  Hrvatska preuzela  Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije.

 Uvjeti za ostvarivanje izravne potpore

Da bi ostvarili izravne potpore poljoprivrednici moraju obavljati poljoprivrednu djelatnost i biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a njihovi resursi moraju biti upisani u odgovarajuće registre: Poljoprivredno zemljište  mora biti upisano u ARKOD sustav, a  stoka u  Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ).

Nadalje, poljoprivrednici koji žele ostvariti izravne potpore moraju poštivati niz obveznih zahtjeva i uvjeta u propisanih Pravilnikom o višestrukoj sukladnosti, vezano za okolišne uvjete i standarde upravljanja.

Kako ostvariti pravo na izravne potpore?

Za ostvarenje prava na izravne potpore poljoprivrednici moraju podnijeti  godišnji zahtjev za potporu zajedno s potrebnom popratnom  dokumentacijom i to elektronički,   putem sustava AGRONET-a,  te „papirnato“ –  ispisan, potpisan i podnesen zahtjev na adresu regionalnog ureda Agencije za plaćanja. Važno je zahtjev za izravne potpore podnijeti pravovremeno –  od 1.ožujka do 15. svibnja, odnosno u  roku propisanom za pojedinu godinu.

Ulaskom u EU Hrvatska je  preuzela Zajedničku poljoprivrednu politiku Europske unije.   te  je dotadašnji nacionalni sustav potpora u poljoprivredi zamijenila izravna potpora.