Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014 – 2020 – Mjere  

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  Europska komisija je odobrila 26. svibnja 2015. godine, nakon višemjesečnih konzultacija. Pripreman je još od 2012. godine a poslan na odobrenje 16. srpnja 2014. godine.

U 28 država članica postoji 118 različitih programa ruralnog razvoja (PRR)od čega 20 čine jedinstveni nacionalni programi, a osam je država članica odabralo imati dva ili više (regionalna) programa.

Mjere i ciljevi Programa ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja ima  16 mjera, koje su rasčlanjene na podmjere i tipove operacija. Mjere programa ruralnog razvoja imaju   za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Važeću inačicu Programa ruralnog razvoja u cijelosti potražite na poveznici

Sustav dodjele potpora

Na temelju Programa ruralnog razvoja, a sukladno Zakonu o poljoprivredi, za svaku pojedinu Mjeru ili Podmjeru zasebno, Ministarstvo poljoprivrede  donosi Pravilnik. Na temelju pravilnika Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje Natječaje, na koje poljoprivrednici podnose Zahtjeve za potporu (projekte). Agencija za plaćanja provodi  prikupljanje i evaluaciju prijava i projekata i donosi odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju zahtjeva za potpore.  Natječaji se raspisuju periodično, sukladno godišnjim planovima objave natječaja.

Provjerite sve trenutno otvorene natječaje

Financiranje potpora iz Programa ruralnog razvoja

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (engl.EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan oko 2.4 milijarde EUR-a.

Politikom ruralnog razvoja EU-a ruralnim područjima EU-a olakšava se odgovaranje na široki raspon gospodarskih, okolišnih i socijalnih izazova 21. stoljeća. Nju se često naziva „drugim stupom” zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a) te se njome upotpunjava sustav izravnih plaćanja poljoprivrednicima i mjera za upravljanje poljoprivrednim tržištima (tzv. „prvi stup”). Politika ruralnog razvoja i drugi Europski strukturni i investicijski fondovi imaju niz zajedničkih ciljeva.” (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_hr

Mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020

M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
M4 – Ulaganja u fizičku imovinu
M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
M11 – Ekološki uzgoj
M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
M16 – Suradnja
M17 – Upravljanje rizicima
M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku
M19 – LEADER (CLLD)
M20 – Tehnička pomoć

Okvir EU za program  ruralnog razvoja

Sve države članice i regije, pa tako i Hrvatska svoje programe moraju izraditi vodeći računa o barem četiri od  šest zajedničkih prioriteta EU:

  • poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
  • jačanje isplativosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama
  • promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, dobrobiti životinja te upravljanja rizikom u poljoprivredi
  • obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom
  • promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
  • promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan oko 2.4 milijarde EUR-a.   Program ruralnog razvoja ima  16 mjera, koje su rasčlanjene na podmjere i tipove operacija.

Na temelju Programa ruralnog razvoja, a sukladno Zakonu o poljoprivredi, za svaku pojedinu Mjeru ili Podmjeru zasebno, Ministarstvo poljoprivrede  donosi Pravilnik. Na temelju pravilnika Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje Natječaje, na koje poljoprivrednici podnose Zahtjeve za potporu (projekte). Agencija za plaćanja provodi  prikupljanje i evaluaciju prijava i projekata i donosi odluke o dodjeli sredstava ili odluke o odbijanju zahtjeva za potpore.